- UTM - https://utm.md -

Catedra SDE își felicită discipolii-premianți

Radautan repr

La ediția a IV-a a Concursului studenţesc internaţional „Ingineria sistemelor microelectronice – Sergiu Rădăuţan”, desfășurat pe 13 mai 2016 și consacrat aniversării a 90-a de la naşterea acad. Sergiu RĂDĂUŢAN, au participat și numeroși studenți ai Catedrei sisteme și dispozitive electronice (SDE).

Cu acest prilej aducem sincere felicitări studenților Diana LAZĂR (masterandă), Dumitru BURLACA (gr. E-141), Dumitru RUSU (gr. E-141), Alexei MARTÎNIUC (gr. E-141), Denis MALENDA (gr. E-132), Andrian JURAT (gr. E-131), Ion PEREU (gr. E-122), precum și coordonatorilor conf. univ. Gh. SOROCHIN, lect. univ. I. CAPCANARI, conf. univ. S. TINCOVAN, conf. univ. N. SECRIERU, lect. univ. A. GÂRȘCAN.

Studenții au demonstrat și au aplicat cu succes în practică cunoștințe profunde în electronică, electrotehnică, electronica digitală, microcontrolere, programare și desen tehnic. Pentru abilitățile și performanțele demonstrate le-au fost conferite premii bănești și certificate de onoare.

De asemenea, aducem sincere mulțumiri organizatorilor și sponsorilor concursului pentru colaborarea în cadrul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii educaționale și de cercetare, în special șefului Catedrei microelectronica și inginerie biomedicală, FCIM, prof. univ., dr.  Victor ȘONTEA.

(Visited 32 times, 1 visits today)