Pe 11 mai 2016, 38 de studenţi ai Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, însoţiţi de conf. univ., dr. Tudor ALCAZ, au efectuat o vizită de documentare în secţia transport a companiei Gas Natural Fenosa în Moldova, unde au luat cunoştinţă de modul de funcţionare a acestei importante companii.

La intrare studenţii au fost instruiţi cu referire la modul de deplasare în siguranţă pe teritoriul întreprinderii strict pe zonele marcate, ţinând cont de circulaţia autovehiculelor în interes de serviciu. Măsura este una obligatorie pentru toţi vizitatorii şi angajaţii şi face parte din angajamentul corporativ privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.

Dna Liuba POPA, responsabilă pentru servicii generale şi transport, şi dl Sergiu ENACHE, inginer mecanic, au făcut o retrospectivă a activităţilor secţiei transport,  explicând în detalii modul de organizare şi de desfăşurare a procesului de lucru. Studenţii au vizitat  parcul de autovehicule al companiei, au luat cunoştinţă de  tipurile şi mărcile unităţilor de transport din dotare, scopul utilizării, modalităţile de renovare şi de evidenţă,  practicile de întreţinere şi de gestiune a acestora.

Studenţii s-au interesat care sunt criteriile de selectare a modelelor de autovehicule pentru  diferite activităţi ale întreprinderii, de instrumentele de gestionare şi practicile privind economisirea resurselor, apreciind managementul din cadrul Gas Natural Fenosa, care,  în opinia lor, este unul exemplar.

UTM menţine o relaţie constantă de colaborare cu Gas Natural Fenosa în domeniul instruirii studenţilor. Prin asemenea activităţi Gas Natural Fenosa acordă asistenţă procesului de instruire a viitorilor absolvenţi ai UTM.

Vizita_studenti_Gas Natural Fenosa
(Visited 5 times, 1 visits today)