Marți, 7 iunie 2016, ora 14:00, în cadrul Facultăţii Energetică și Inginerie Electrică a UTM  (blocul de studii nr. 2, str. 31  August 1989 nr. 78),  sala 2-222, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 221.01 „Sisteme şi tehnologii energetice”, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor a dnei Corina  CHELMENCIUC, cu tema: „Reducerea ireversibilității proceselor cu gaze la coacerea pâinii prin integrarea cogenerării.

Citește mai mult

  1. Cu privire la aprobarea planului de învățământ pentru programul de studii ”Securitatea Informației in Sisteme și Rețele de Comunicații’ studii superioare de master, ciclul II”
  2. Cu privire la modificarea planurilor de învățământ pentru programele de studii “Mentenanța și Managementul Rețelelor de Telecomunicații” și “Sisteme și Comunicații Electronice”, studii  superioare de master, ciclul II

Pe 28 mai 2016, Consiliul științific specializat în componenţa dr. hab. Emilian GUŢULEAC, prof. univ. UTM (preşedinte), dr. Sergiu RAILEAN, conf. univ. UTM (secretar ştiinţific), dr. hab. Ion BOLUN, prof. univ. ASEM, dr. hab. Emil RUSU, AȘM, dr. Bartolomeu IZVOREANU, conf. univ. UTM,  dr. Nicolae SECRIERU, conf. univ. UTM, ținând cont de opinia referenților m.c. al AŞM, dr. hab., prof. univ. Anatol SIDORENCO, directorul Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. GHIŢU” şi dr. Valentin NEGURĂ, conf. univ. UTM, a examinat teza de doctor „Dispozitive electronice încorporate pentru industrie, medicină şi sferă socială”, a apreciat valoarea științifică și practică a rezultatelor obținute de doctorandul Vitalie SECRIERU, conferindu-i unanim gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice, specialitatea 232.01 „Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale”.

Citește mai mult

Pe 24 mai 2016 Oficiul Naţional Erasmus+ a organizat seminarul naţional „Evaluarea impactului implementării proiectelor TEMPUS în Republica Moldova”.

Citește mai mult

Astăzi, studenții din anii terminali ai Facultății Energetică și Inginerie Electrică a UTM au avut ocazia să dialogheze cu reprezentanții companiei ELECTROALFA – unul din principalii integratori de soluții în domeniul energetic din România.

Citește mai mult

Pe 25 mai 2016 la Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară a avut loc un eveniment deosebit, prilejuit de inaugurarea unei placi comemorative în memoria regretatului Gleb Alexandovici PAVLOV, decan al facultăţii în anii 1966-1989.

Citește mai mult

Partenerul Universității Tehnice a Moldovei – operatorul de telecomunicații mobile MOLDCELL –este în căutare de tineri specialiști în domeniul IT instruiți la UTM.

Citește mai mult

Agenția Universitara a Francofoniei în parteneriat cu Institutul de Fizică Atomică, România anunță lansarea apelului pentru cereri de proiecte de cercetare comune.

Citește mai mult

În după amiaza zilei de 24 mai 2016 sala de festivități a UTM era arhiplină. Peste 400 de  studenți – elita facultăților, cu o medie a reușitei mai mare de „9” după ultima sesiune, au venit să dialogheze cu rectorul UTM Viorel BOSTAN, dr. hab., prof. univ.

Citește mai mult

Baza de odihnă „Admiral” („Politehnic”) din Zatoca propune  următoarele condiţii de odihnă în perioada vacanţei de vară 2016:

Citește mai mult