Ștefan MAIMESCU, student în a. III, specialitatea „Microelectronică și nanotehnologii”, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM a devenit câștigătorul prestigiosului Concurs de microcontrolere, microsisteme și aplicații „Mihail Konteschweller”, organizat pe 22 aprilie 2016 de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România prin Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Îndrumat de dr. hab., prof. univ. Oleg LUPAN, el a prezentat un Dispozitiv multisenzor pentru gaze cu multiple implementări inovative, apreciat cu cel mai înalt calificativ – locul I în concurs și Premiul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”. De asemenea, dispozitivul a fost apreciat cu premii speciale de către cinci companii din România: Continental Automotive, Infineon, Microchip, Mobilservice, Siliconservice.

De aprecieri pe măsură s-a învrednicit și produsul inovativ „Platforma mobilă OMNI” al celei de-a doua echipe a FCIM-UTM, în componența studenților a. III, specialitatea „Microelectronică și nanotehnologii”, Nicolae BOTNARI și Dmitrii PARASCAN  (conducător: lector superior Andrei BRAGARENCO), care a fost apreciat cu un Premiu special și o Diplomă de mențiune acordate de compania Continental Automotive.

Aflat la cea de-a VII-a ediție și structurat pe două secțiuni: aplicaţii ale microcontrolerelor/microsistemelor şi respectiv proiectare de structuri de microcontrolere, concursul a întrunit 23 de echipe delegate de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Politehnica” din București, Academia Militară Tehnică din București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași și Universitatea Tehnică a Moldovei, care a fost prezentă cu trei echipe reprezentând Catedra Microelectronică şi Inginerie Biomedicală (șef catedră: Victor ȘONTEA,  dr., prof. univ.), Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (decan: dr., conf. Ion BALMUȘ).

Succesele remarcabile ale studenților noștri obținute pe parcursul mai multor ani în cadrul diverselor concursuri naționale și internaționale în domeniu denotă interesul conducerii Universității și în particular al Facultății de a dezvolta continuu performanța și spiritul inovativ al studenților. Întru susținerea și promovarea talentelor tinerilor studioși, dar și a formării specialiştilor competitivi în domeniul tehnologiilor informaţionale, la insistența noului rector dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, la UTM au fost deschise două specialități noi: Ingineria softurilor și Sisteme robotizate și mecatronică. De asemenea, se află în curs de finalizare construcţia Centrului de Excelență în domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor „Tekwill”, care va pune la dispoziția studenților laboratoare și săli dotate cu echipamente de ultimă generație, oferindu-le posibilitatea de a implementa în practică cunoştinţele teoretice obţinute. De curând, discipolii UTM și-au demonstrat aptitudinile creative și în cadrul Expoziției „Creația deschide Universul”, în cadrul căreia cele peste 500 de lucrări etalate au fost apreciate de Prim-ministrul RM Pavel FILIP, ministrul Educației Corina FUSU și alți oficiali. Toate aceste eforturi demonstrează cu prisosință că la UTM performanța și inovația se află în capul mesei și își ating în timp scopul prin faptul că an de an tot mai mulţi tineri vin să înveţe la UTM.

(Visited 11 times, 1 visits today)