- UTM - https://utm.md -

Hotărârile Senatului din 26 aprilie 2016

  1. Alegerea secretarului științific al Senatului
  2. Aprobarea deciziei Biroului Senatului din 25 aprilie 2016 privind nominalizarea Comisiilor permanente ale Senatului și membrilor acestora [1]
  3. Cu privire la aprobarea programei cursurilor de formare continuă a specialiștilor în domeniul cadastru ,,Măsurători geodezice pentru lucrări cadastrale” și a taxelor de studii la cursurile de formare continuă in a. 2016 [2]
  4. Divizarea departamentui “Arhitectură” [3]
  5. Despre rezultatele activităților de elaborare și aprobare a Planurilor de invățământ ediția 2016 [4]
  6. Tarife pentru serviciile prestate de Planetariul UTM [5]
(Visited 3 times, 1 visits today)