Hotărârile Senatului din 26 aprilie 2016

  1. Alegerea secretarului științific al Senatului
  2. Aprobarea deciziei Biroului Senatului din 25 aprilie 2016 privind nominalizarea Comisiilor permanente ale Senatului și membrilor acestora
  3. Cu privire la aprobarea programei cursurilor de formare continuă a specialiștilor în domeniul cadastru ,,Măsurători geodezice pentru lucrări cadastrale” și a taxelor de studii la cursurile de formare continuă in a. 2016
  4. Divizarea departamentui “Arhitectură”
  5. Despre rezultatele activităților de elaborare și aprobare a Planurilor de invățământ ediția 2016
  6. Tarife pentru serviciile prestate de Planetariul UTM
(Visited 31 times, 1 visits today)