Astăzi Senatul Universității Tehnice a Moldovei și-a dat votul pentru un nou decan al Facultății Cadastru, Geodezie și Construcții – dna dr., conf. univ. Livia NISTOR-LOPATENCO.

Sincere felicitări, stimată doamnă decan, pentru prestația frumoasă și planul managerial chibzuit! Succes și dezvoltări de perspectivă pentru facultatea pe care aveți onoarea să o administrați!

(Visited 27 times, 1 visits today)