Însușim programul LAB VIEW

Catedra Calculatoare a Facultăţii Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM în parteneriat cu Oficiul din Ucraina al Companiei americane „National Instruments” a organizat, pe 21 aprilie 2016, un seminar privind diversele aspecte de  utilizare a mediului de proiectare Lab View şi de promovare a tehnologiilor de acest format pentru măsurări, testări și automatizare a proceselor tehnologice în pregătirea studenţilor şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice.

Ne dorim să ajutăm fiecare student să obţină rezultate cât mai bune la studii, a menţionat în debutul evenimentului Maxim GLADCOV, formator. Îmbinând teoria cu practica, în baza elaborărilor companiei noastre propunem instituţiilor de învăţământ de toate treptele standuri didactico-ştiinţifice inovaţionale menite să asigure pregătirea tinerilor specialişti pentru a soluționa în viitor eventualele problemel tehnologice, cu care ar putea să se confrunte. Standurile sunt dotate cu dispozitive de control moderne, care optimizează gestionarea experimentelor şi reduc costurile măsurărilor. Produsele Lab View și îi vor ajuta pe studenţi să convertească eficient cunoştinţele teoretice în abilităţi şi deprinderi practice, precum și în procesul cercetărilor ştiinţifice.

Atelierul de lucru a găzduit 30 de persoane, care în decurs de o zi, în cadrul a 6 module au studiat: mediul grafic de proiectare Lab VIEW pe bază de plăci de dezvoltare și biblioteci NI; arhitectura şi aplicațiile platformei NI PXI; platformele pentru dezvoltarea sistemelor încorporate, destinate automatizării proceselor industriale; tehnologii pentru măsurarea semnalelor în frecvențe UF (VSA, VSG, VNA, VST); sisteme complexe Hardware / Software şi programul educațional al Companiei NI privind unele metode moderne de constituire a platformelor academice şi de organizare a procesului de învăţământ.

Dr., conf. univ. Viorica SUDACEVSCHI, șef Catedră calculatoare, a menționat că profesorii UTM implementează în activitatea didactică diverse programe de proiectare grafică și programul Lab VIEW elaborat de Compania „National Instruments”. Acesta este unul dintre cele mai avansate în domeniul programării grafice, răspândit la scară mondială, cu aplicații de măsurare, prelucrare a informației, modelare, testare și verificare în procesul de instruire, cercetare și în diferite ramuri ale industriei, și nu numai. Studenții FCIM încearcă să proiecteze diverse sisteme în acest program. Profesorii și inginerii colaborează cu filialele din Rusia și Ucraina ale acestei companii. Pentru a spori gradul de cooperare, la propunerea colegilor din Kiev, a fost organizat atelierul respectiv, la care  participă profesori și ingineri de la UTM, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” din RM şi Colegiul de Informatică din Chișinău, ingineri de la întreprinderea mixtă SA „Topaz” și Centrul de științe și inginerie SA „Informinstrument”.

(Visited 8 times, 1 visits today)