Concretizare la anunţul privind organizarea negocierilor directe

Referitor la darea în locaţiune a suprafeţelor pentru instalarea automatelor de vînzare de cafea şi de băuturi calde şi a automatelor de băuturi reci şi snack.

În legătură cu suprapunerea unor activităţi în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, Vă aducem la cunoştinţă informaţia referitor la prelungirea datei – limită de depunere a ofertelor: 22.04.2016, ora 16:00, la sediul Universităţii Tehnice a Moldovei, mun. Chişinău, bd, Ştefan cel Mare nr. 168. Persoana de contact: dna Natalia Chistrugă. tel. 022235412

(Visited 9 times, 1 visits today)