Atelier practic de robotică

Interesantă și miraculoasă e lumea calculatoarelor și a tehnologiilor informaționale. De acest lucru se conving în permanență studenții Facultăţii Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM).

O lume aparte este cea a roboților. Membrii clubului specializat din cadrul FCIM – Nicolae GAIDARJI și Sergiu IONIȚA, gr. C-131, cu susținerea profesorilor, și-au împărtășit experiența în a programa un robot Nao. În acest scop, pe 16 aprilie a.c. a fost organizat un atelier de lucru pentru doritorii de a pătrunde în tainele roboticii. 14 studenți ai UTM și altor universități, liceeni din municipiul Chișinău au dat curs provocării și s-au prezentat să audieze un curs practic de inițiere în programarea abilităților unui robot.

În mesajul de salut pe post de gazdă a evenimentului, dr., conf. univ. Viorica SUDACEVSCHI, șef Catedră Calculatoare, FCIM, a specificat că robotica este un domeniu captivant și interesant în ceea ce privește proiectarea sistemelor și dezvoltarea aplicațiilor software, unde studenții pot să aplice cunoștințele căpătate în anii de studii. Pentru a achiziționa datele de la senzorii robotului și a programa mișcările și acțiunile acestuia sunt necesare cunoștințe din mai multe domenii și anume:  programarea calculatoarelor, electronică, automatică și mecanică. Membrii clubului, dezvoltându-și creativitatea şi abilităţile practice, au posibilitatea de a-și extinde orizontul prin intermediul sistemelor robotice şi mecatronice.

La facultate avem un roboțel Frank, procurat cu concursul dr. hab., prof.univ. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a menționat doctorul în științe tehnice, conf. univ. Dumitru CIORBĂ, șef Catedră automatică şi tehnologii informaţionale. Pe baza lui Frank, studenții învață să programeze capacitățile unui robot.

Programarea roboților diferă esențial de programarea obișnuită și este foarte complexă, dat fiind că în programarea roboților există un șir constrângeri și provocări legate de autonomia acestuia: capacitatea memoriei și a sursei autonome de energie, numărul de operații pe care trebuie să le execute, durata și consecutivitatea acestora, multitudinea de senzori, intrări audio și video etc. Focusându-ne pe principiile și metodele de programare ale roboticii, în cadrul acestui atelier tinerii își satisfac interesul și curiozitatea.

(Visited 48 times, 1 visits today)