Aliona Grossu – examinarea tezei de doctor

Vineri, 22  aprilie 2016, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil  în domeniul ştiinţelor economice, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei GROSSU Aliona, cu tema: METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII MANAGEMENTULUI DE PROIECT„, la specialitatea 521.03 – Economie si management in domeniu de activitate.

Conducător ştiinţific: Țurcanu Nicolae, doctor în economie, conf. univ.

Secretar științific: CRUCERESCU Cornelia, dr.conf.univ. (tel: +373 22 567859)

(Visited 87 times, 1 visits today)