Potrivit noului Cod al Educației, din 1 septembrie 2018, în învățământul superior, dreptul de a ține cursuri universitare îl vor avea doar cadrele didactice cu titluri științifice. Totodată, Codul Educației prevede pe lângă doctoratul științific și un al doilea tip – doctoratul profesional. Și dacă în domeniul științific situația este relativ limpede, fiind clar definite criteriile și cerințele față de o teză de doctor, atunci în ceea ce privește doctoratul profesional apar încă multe semne de întrebare.

Întrucât la UTM avem mai multe specialități în  care ar putea fi organizat doctoratul profesional – artele vizuale, arhitectura, sculptura, designul interior, industrial sau de produs, vestimentar etc., pregătirea cadrelor didactice cu titluri științifice în aceste domenii constituie o prioritate primordială. Rectorul Viorel BOSTAN, dr. hab., prof. univ., a devenit, astfel, inițiatorul unui amplu dialog în subiectul respectiv cu specialiști din universitățile și instituțiile de profil interesate din RM.

UTM a găzduit o primă întrunire în acest sens pe 11 aprilie 2016, la care au participat reprezentanți ai Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare: dr. hab. Gheorghe CUCIUREANU, șef  Direcție Politici și Monitorizare Doctorat; ai Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”: dr. Ludmila ARMAȘU, președintele Consiliului științific, dr. Ana SIMAC, decan al Facultății de Arte Plastice; ai Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice: Svetlana PLAȚÂNDA, decan al Facultății de Arte Plastice; ai Institutului Patrimoniului Cultural, AȘM:  dr. hab. Tamara NESTEROV, dr. Vitalie MALCOCI, dr. hab. Tudor STAVILĂ, director Centru Studiul Artelor, dr. Constantin SPÂNU, director-adjunct interimat pe științe; ai UTM: dr. hab. Valerian DOROGAN, prorector cercetare științifică, dr. Aurelia CARPOV, șef departament Arhitectură, Elena MUSTEAȚĂ, șef catedră design vestimentar, Valeriu PODBORSCHI, șef Departament Design Industrial și de Produs , dr. Alexandru COCIN, dr. Natalia PODLESNAIA.

Discuțiile s-au axat în special pe definirea conceptului și identificarea unor criterii clare ale doctoratului profesional, care să se regăsească în actele normative ale RM privind organizarea și desfășurarea studiilor de doctorat. De asemenea, s-au făcut referiri la diferențele care există între un doctorat științific și unul în domeniul artelor și, respectiv, între o teză într-un domeniu științific și o teză într-un domeniu profesional, găsindu-se necesar a defini mai întâi, ce înseamnă, de fapt, doctoratul profesional și care sunt criteriile unei teze de doctor în domeniul profesional.

O analiză privind situația în acest sens în România, unde există deja doctorat profesional, a prezentat dna Galina MARUSIC, șefa Departamentului Școli Doctorale, UTM.

Rectorul UTM Viorel BOSTAN a propus ca finalitatea acestor discuții să se regăsească în formarea unui grup de lucru privind stabilirea cerințelor față de elaborarea și susținerea tezelor de doctorat în domeniul profesional, care ulterior să fie înaintate CNAA spre examinare și aprobare.

Următorarea întrunire în subiectul dat va avea loc la mijlocul lunii mai a.c.

doct. prof.1

doct.prof.2

(Visited 19 times, 1 visits today)