Ediţia din anul curent, cea de-a XXI, a Conferinţei ştiinţifice studenţeşti „Ştiinţa în limbi străine” a demarat în data de 28 martie 2016. Potrivit tradiției stabilite de-a lungul anilor, conferinţa şi-a ţinut lucrările în limbile engleză, franceză şi germană, iar pentru vorbitorii de limba rusă – şi în limba română.

Doamna doctor Svetlana CATERINCIUC, șefa Catedrei limbi moderne a UTM, ne-a oferit unele detalii privind participarea studenților, tematica abordată și ținuta lingvistică de prezentare.

– La secţiunea în limba engleză au prezentat comunicări 91 de participanți, inclusiv: 28 de studenţi de la FTMIA, FIU, FIMIT (moderator: lect. sup. Ludmila CIUMAC), 40 de studenţi de la FIEB, FCGC, FUA (moderator: lect. sup. Liliana PROZOR-BARBALAT) şi 23 de studenţi de la FIMET şi FEIE (moderator: lect. sup. Mariana ABABII). Secţiunea în limba franceză a găzduit 103 participanți, inclusiv: 12 studenţi de la FIMIT (moderator: lect. sup. Mariana CEREPANOVA), 10 studenţi de la FTMIA (moderator: lect. sup. Ludmila UNGUREANU), 9 studenţi de la FEIE,  10 de la FIMET şi 14 de la FIU (moderator: lect. sup. Nadejda STRICOVA), 48 de studenţi de la FIEB, FUA, FCGC (moderator: lect. sup. Lidia BIVOL). La secţiunea în limba germană au prezentat comunicări 9 studenţi de la diferite facultăţi (moderator: lect. sup. Aurelia ȘCOLNIC),

În cadrul secţiunii de limba română au participat 29 de studenţi-vorbitori de limba rusă de la toate facultăţile (moderator: lect. sup. Valentina CUCIUC).

Graţie atitudinii responsabile a profesorilor catedrei L. CIUMAC, L. PROZOR-BARBALAT, A. HAVRIC, O. ZINGAN, M. ABABII, L. BIVOL, A. JECHIU, M. CEREPANOVA, L. UNGUREANU, N. STRICOVA, M. GOLOVACI, V.CUCIUC, E.HODINITU, V. STOICEV, L. MOSCALENCO, care au asigurat pregătirea metodică a participanţilor. Tematica abordată de studenți a reprezentat plenar specialitatea la care învaţă. În comunicările elaborate și prezentate cu utilizarea TIC, ei ne-au informat despre cele mai noi tehnologii în domeniul tehnic pe care-l studiază,  au demonstrat abilități bune şi foarte bune în enunțarea cursivă și coerentă a discursului profesional în limba străină.

Avantajul acestor conferințe rezidă în dezvoltarea competențelor de limbaj comun și specializat, formarea abilităților de comunicare fluentă în limbi străine.

(Visited 5 times, 1 visits today)