- UTM - https://utm.md -

Anunţ privind organizarea negocierilor directe

licitatii

referitor la darea în locaţiune a suprafeţelor pentru instalarea automatelor de vînzare de cafea şi de băuturi calde şi a automatelor de băuturi reci şi snack.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare nr. 168, organizează negocieri directe pentru darea în locaţiune a suprafeţelor neutilizate în imobilele Universităţii.

Destinaţia spaţiului: amplasarea automatelor de vînzare de cafea şi de băuturi calde şi a automatelor de băuturi reci şi snack.

Numărul şi amplasarea: Spaţiile se dau în locaţiune pe loturi, conform criteriului de amplasare, după cum urmează:

  1. Lotul nr. 1 Campus Rîşcani
Nr. Destinaţia spaţiului Amplasarea Adresa Amplasarea  încăperii Plata anuală minimă iniţială pentru 1m.p./MDL
1 Automat de cafea blocul de studii nr. 3 str. Studenţilor, 7 parter 2904,6
2 Automat de cafea blocul de studii nr. 5 str. Studenţilor, 9/9 parter 2904,6
3 Automat de cafea blocul de studii nr. 6 str. Studenţilor, 9/8 parter 2904,6
4 Automat de cafea blocul de studii nr. 11 str. Studenţilor, 11/1 coridor 2178

 

5 Automat de apă blocul de studii nr. 3 str. Studenţilor, 7 parter 2904,6
6 Automat de apă blocul de studii nr. 5 str. Studenţilor, 9/9 parter 2904,6
7 Automat de apă blocul de studii nr. 6 str. Studenţilor, 9/8 parter 2904,6
8 Automat de apă blocul de studii nr. 11 str. Studenţilor, 11/1 coridor 2178

 

9 Automat de apă căminul nr. 1 str. Studenţilor, 1 parter 2178
10 Automat de apă căminul nr. 2 str. Studenţilor, 7/1 parter 2178
11 Automat de apă căminul nr. 10 str. Studenţilor,5 parter 2178
12 Automat de apă căminul nr. 11 str. Studenţilor, 3/2 parter 2178
13 Automat de apă căminul nr. 12 str. Studenţilor, 7/2 parter 2178
14 Automat de apă căminul nr. 13 str. Studenţilor, 3/1 parter 2178
15 Automat de apă căminul nr. 9 str. Florilor 4b parter 2178
16 Automat de cafea căminul nr. 1 str. Studenţilor, 1 parter 2178
17 Automat de cafea căminul nr. 2 str. Studenţilor, 7/1 parter 2178
18 Automat de cafea căminul nr. 10 str. Studenţilor,5 parter 2178
19 Automat de cafea căminul nr. 11 str. Studenţilor, 3/2 parter 2178
20 Automat de cafea căminul nr. 12 str. Studenţilor, 7/2 parter 2178
21 Automat de cafea căminul nr. 13 str. Studenţilor, 3/1 parter 2178
22 Automat de cafea căminul nr. 9 str. Florilor 4b parter 2178
  1. Lotul nr. 2 Campus Botanica
 Nr. Destinaţia spaţiului Amplasarea Adresa Amplasarea  încăperii Plata anuală minimă iniţială pentru 1m.p./MDL
1 Automat de cafea blocul de studii nr. 9 bd. Dacia, 39 parter 2904,6
2 Automat de cafea blocul de studii nr. 10 bd. Dacia, 41 parter 2904,6
3 Automat de apă blocul de studii nr. 9 bd. Dacia, 39 parter 2904,6
4 Automat de apă blocul de studii nr. 10 bd. Dacia, 41 parter 2904,6
5 Automat de apă căminul nr. 3/4 bd. Cuza-Vodă,10 parter 2178
6 Automat de apă căminul nr. 5/6 bd. Cuza-Vodă,12 parter 2178
7 Automat de cafea căminul nr. 3/4 bd. Cuza-Vodă,10 parter 2178
8 Automat de cafea căminul nr. 5/6 bd. Cuza-Vodă,12 parter 2178
  1. Lotul nr. 3 Centru
Nr. Destinaţia spaţiului Amplasarea Adresa Amplasarea  încăperii Plata anuală minimă iniţială pentru 1m.p./MDL
1 Automat de cafea blocul de studii nr. 2 str. 31 August 1989,78 parter 2904,6
2 Automat de apă blocul de studii nr. 2 str. 31 August 1989,78 parter 2904,6

Suprafaţa: este individuală în funcţie de dimensiunile fiecărui automat. Suplimentar se va adăuga cite 1,5 m.p. per automat pentru accesul clienţilor.

Preţ minim de start anual: 2178/2904,6 m.p, anual, stabilit conform Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015, valoare minimă în vigoare pînă la aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2016.

Instrucţiuni: Oferta se depune în plic sigilat. Criteriul de selecţie: cel mai mare preţ pentru metrul patrat. Preţul nu include plata serviciilor comunale.

Data – limită, ora şi locul depunerii ofertelor: 20.04.2016, ora 17:00, la sediul Universităţii Tehnice a Moldovei, mun. Chişinău, bd, Ştefan cel Mare nr. 168. Informaţii suplimentare: la tel. 022235412. Persoana de contact: dna Natalia Chistrugă.

(Visited 8 times, 1 visits today)