Anunţ privind organizarea negocierilor directe

referitor la darea în locaţiune a suprafeţelor pentru instalarea automatelor de vînzare de cafea şi de băuturi calde şi a automatelor de băuturi reci şi snack.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare nr. 168, organizează negocieri directe pentru darea în locaţiune a suprafeţelor neutilizate în imobilele Universităţii.

Destinaţia spaţiului: amplasarea automatelor de vînzare de cafea şi de băuturi calde şi a automatelor de băuturi reci şi snack.

Numărul şi amplasarea: Spaţiile se dau în locaţiune pe loturi, conform criteriului de amplasare, după cum urmează:

  1. Lotul nr. 1 Campus Rîşcani
Nr.Destinaţia spaţiuluiAmplasareaAdresaAmplasarea  încăperiiPlata anuală minimă iniţială pentru 1m.p./MDL
1Automat de cafeablocul de studii nr. 3str. Studenţilor, 7parter2904,6
2Automat de cafeablocul de studii nr. 5str. Studenţilor, 9/9parter2904,6
3Automat de cafeablocul de studii nr. 6str. Studenţilor, 9/8parter2904,6
4Automat de cafeablocul de studii nr. 11str. Studenţilor, 11/1coridor2178

 

5Automat de apăblocul de studii nr. 3str. Studenţilor, 7parter2904,6
6Automat de apăblocul de studii nr. 5str. Studenţilor, 9/9parter2904,6
7Automat de apăblocul de studii nr. 6str. Studenţilor, 9/8parter2904,6
8Automat de apăblocul de studii nr. 11str. Studenţilor, 11/1coridor2178

 

9Automat de apăcăminul nr. 1str. Studenţilor, 1parter2178
10Automat de apăcăminul nr. 2str. Studenţilor, 7/1parter2178
11Automat de apăcăminul nr. 10str. Studenţilor,5parter2178
12Automat de apăcăminul nr. 11str. Studenţilor, 3/2parter2178
13Automat de apăcăminul nr. 12str. Studenţilor, 7/2parter2178
14Automat de apăcăminul nr. 13str. Studenţilor, 3/1parter2178
15Automat de apăcăminul nr. 9str. Florilor 4bparter2178
16Automat de cafeacăminul nr. 1str. Studenţilor, 1parter2178
17Automat de cafeacăminul nr. 2str. Studenţilor, 7/1parter2178
18Automat de cafeacăminul nr. 10str. Studenţilor,5parter2178
19Automat de cafeacăminul nr. 11str. Studenţilor, 3/2parter2178
20Automat de cafeacăminul nr. 12str. Studenţilor, 7/2parter2178
21Automat de cafeacăminul nr. 13str. Studenţilor, 3/1parter2178
22Automat de cafeacăminul nr. 9str. Florilor 4bparter2178
  1. Lotul nr. 2 Campus Botanica
 Nr.Destinaţia spaţiuluiAmplasareaAdresaAmplasarea  încăperiiPlata anuală minimă iniţială pentru 1m.p./MDL
1Automat de cafeablocul de studii nr. 9bd. Dacia, 39parter2904,6
2Automat de cafeablocul de studii nr. 10bd. Dacia, 41parter2904,6
3Automat de apăblocul de studii nr. 9bd. Dacia, 39parter2904,6
4Automat de apăblocul de studii nr. 10bd. Dacia, 41parter2904,6
5Automat de apăcăminul nr. 3/4bd. Cuza-Vodă,10parter2178
6Automat de apăcăminul nr. 5/6bd. Cuza-Vodă,12parter2178
7Automat de cafeacăminul nr. 3/4bd. Cuza-Vodă,10parter2178
8Automat de cafeacăminul nr. 5/6bd. Cuza-Vodă,12parter2178
  1. Lotul nr. 3 Centru
Nr.Destinaţia spaţiuluiAmplasareaAdresaAmplasarea  încăperiiPlata anuală minimă iniţială pentru 1m.p./MDL
1Automat de cafeablocul de studii nr. 2str. 31 August 1989,78parter2904,6
2Automat de apăblocul de studii nr. 2str. 31 August 1989,78parter2904,6

Suprafaţa: este individuală în funcţie de dimensiunile fiecărui automat. Suplimentar se va adăuga cite 1,5 m.p. per automat pentru accesul clienţilor.

Preţ minim de start anual: 2178/2904,6 m.p, anual, stabilit conform Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015, valoare minimă în vigoare pînă la aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2016.

Instrucţiuni: Oferta se depune în plic sigilat. Criteriul de selecţie: cel mai mare preţ pentru metrul patrat. Preţul nu include plata serviciilor comunale.

Data – limită, ora şi locul depunerii ofertelor: 20.04.2016, ora 17:00, la sediul Universităţii Tehnice a Moldovei, mun. Chişinău, bd, Ştefan cel Mare nr. 168. Informaţii suplimentare: la tel. 022235412. Persoana de contact: dna Natalia Chistrugă.