Iniţiativa Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică s-a realizat pe 7 aprilie a.c.

Cu suportul comun al Facultăţii CIM, Comitetului sindical, Administraţiei şi FIMET familia Iuliei Niculiuc din satul Rudi, r-l Soroca, au fost colectate haine pentru cei 3  băieţi, iar pe mijloace băneşti au fost procurate produse alimentare, confecţionat un pat cu 2 nivele asigurat cu două saltele. Băieţelul nou născut cu o săptămână în urmă a câştigat cadou numai un set de scutici. Condiţiile de trai a familiei sunt foarte dificile. Lipsa unui loc de muncă în localitate ori raion a soţului, pune la foarte grea încercare viitorul aceste familii tinere cu vârstă numai de treizeci de ani.

Conform spuselor dlui primar Iurie Marin, primăria mai are în sat câteva familii vulnerabile, cărora la acordă ajutorul posibil, însă, cu loc de muncă nu le poate asigura. Câţiva agenţi economici din sat se ocupă cu recoltarea fructelor (mere, piere, prune, ş.a.), dar nu pot angaja toţi solicitanţii la un loc de muncă permanent!!!

Totodată, am aflat şi ceva îmbucurător, graţie învăţătorilor din gimnaziu. În ultimii cinci ani trei tineri din sat au absolvit Universitatea Tehnică a Moldovei. Unul din ei, lucrează asupra tezei de doctor la UTM, ceilalţi, sunt angajaţi în serviciu în capitală.

Finalul discuţiilor cu dl primar (absolvent al Colegiului politehnic din Bălţi, specialist în informatică!) a fost următorul: a întreţine pe viitor relaţii de colaborare cu primăria satului în scopul monitorizării şi acordării ajutorului posibil tinerii familii şi căutarea noilor soluţii de colaborare reciprocă.

Colaboratorii UTM a u primit sincere mulţumiri din partea familiei Niculiuc şi Primăriei satului Rudi pentru ajutorul acordat într-un moment extrem de greu.

Preşedintele Comitetului sindical,

Ion Pocaznoi, conf.dr.

(Visited 4 times, 1 visits today)