- UTM - https://utm.md -

Viorel Gorneț – examinarea tezei de doctor

doctorat

Vineri, 8 aprilie 2016, ora 15:00, în cadrul Facultăţii de Tehnologie și Managment în Industria Alimentară a UTM  (blocul de studii nr. 5, str. Studenților nr. 9/9, sala 5-120, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 221.02. Tehnologia produselor alimentare de origine animală (Tehnologia produselor din carne)”, în care va fi examinată teza de doctor a Dlui Viorel GORNEȚ, „Influența proprietăților fizico-chimice ale ficatului de porcină și bovină asupraa obținerii compozițiilor alimentare”.

Conducător ştiinţific: Pavel TATAROV, prof. univ., dr.hab.

Secretarul ştiinţific al SŞP: Olga DESEATNICOV prof. univ., dr.

(Visited 13 times, 1 visits today)