În ziua de 30 martie 2016 a avut loc la Universitatea Tehnică a Moldovei un seminar național organizat în cadrul proiectului ERASMUS+ “Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education – TEACH-ME” (Crearea de e-rețele pentru promovarea e-predării în educația profesională continuă din Moldova).

Agenda de lucru a seminarului a cuprins luări de cuvânt din partea doamnei Larisa Bugaian, prorector Universitatea Tehnică a Moldovei, doamnei Tatiana Gherstega, Direcția învățământ superior și dezvoltare a științei, Ministerul Educației, doamnei Cristina Gherman, Coordonator Oficiul Național ERASMUS+ Moldova, doamnei Valentina Prițcan, prorector Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți, domnului Andrei Braicov, Universitatea de Stat din Tiraspol și coordonator național al proiectului și domnul Valentin Amariei, prorector pentru formarea continuă la Universitatea Tehnică a Moldovei și gazdă a evenimentului.

Au fost prezentate experiențele, problemele și perspectivele sistemului de formare continuă a cadrelor didactice preuniversitare și universitare din RM. O discuție amplă a fost analiza  celor mai bune practici cu privire la formarea profesională continuă în instituțiile de învățământ superior din RM și Europa.

Pe agenda seminarului au fost incluse și o serie de prezentări privind:

 • analiza grupurilor țintă și a părților interesate la formarea profesională continuă din instituțiile de învățământ superior din RM (Valentina Botnari, Igor Șevcenco, Maria Ianioglo,Corina Negară, Iulia Corman, Simion Caisîn, Dinu Țurcanu);
 • rezumatul celor mai bune practici în organizarea centrelor de formare continuă din RM și Europa (Valeriu Cabac, Sergiu Corlat, Veronica Prisăcaru, Ludmila Fedotova, Simion Caisîn, Petru Vârlan);
 • abordările pedagogice inovative, inclusiv a  celor bazate pe utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (Irina Todos, Maria Vasiliev).

Evenimentul a contribuit la realizarea schimbului de experiență între participanții la proiect, dar și la facilitarea transferului de cunoștințe pentru crearea unei rețele complexe de colaborare între parteneri.

Seminarul s-a terminat cu o vizită la Centrul Universitar de Formare Continuă a Universității Tehnice a Moldovei, organizatoarea acestui eveniment.

Obiectivul principal ale proiectului TEACH-ME este de a consolida abilitățile pedagogice și în tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru formarea continuă a cadrelor didactice și asigurarea accesului la educație continuă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Crearea și stabilirea rețelelor de centre de educare continuă la instituțiile de învățământ superior participante din RM
 • Elaborarea, testarea și implementarea a 2 noi cursuri/moduluri de învățare:
  • Abordări pedagogice inovatoare și
  • Platformă electronică de învățare pentru profesori
 • Reproiectarea modelelor existente de educare continuă (adaptarea la abordările educației mixte), testarea și implementarea lor

Echipa proiectului este constituită din experți din universitățile partenere din Europa:

și co-beneficiarii locali din Republica Moldova:

Proiectul TEACH-ME este un proiect finanțat prin programul ERASMUS+ al Uniunii Europene de consolidare a capacităților instituțiilor de învățământ superior, ce are ca scop modernizarea și îmbunătățirea învățământului superior în Europa.

Printre posibilitățile oferite instituțiilor de învățământ superior se numără:

 • cooperarea în cadrul unor proiecte destinate creșterii nivelului de competențe prin proiecte comune menite să modernizeze metodele de predare, materialele didactice și programele de învățământ;
 • cooperarea între instituții pentru schimburi de experiențe și bune practici;
 • mobilitatea studenților și a cadrelor didactice și administrative.
(Fotografii Ion VÂRȚANU)
(Visited 61 times, 1 visits today)