24 de profesori ai UTM au încheiat recent cursurile de formare continuă la specialitatea „Pedagogie profesională”, acumulând câte 30 de credite transferabile. Pe 25 martie 2016, într-o atmosferă solemnă, ei și-au primit certificatele de studii.

Pe post de moderatoare a evenimentului, dna Maria VASILIEV, șefa Departamentului perfecţionarea cadrelor didactice din cadrul Centrului Universitar de Formare Continuă al UTM, a menționat că pe parcursul a 18 luni acest grup de cursanți a studiat deontologia didactică și pedagogia școlii superioare, didactica și tehnicile moderne de predare a disciplinelor, psihologia comunicării și dezvoltării, psihologia inginerească și a personalității, tehnologii informaționale și comunicaționale în educație, fiecare dintre ei având și o practică pedagogică de profil. Manifestând o atitudine responsabilă față de studii, ei au susținut testele de evaluare și examenul de absolvire, demonstrând cunoștințe profunde și abilități practice adecvate.

Doctorul în științe juridice Olga PISARENCO, lector superior la Catedra drept patrimonial a Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, a declarat cu ocazia primirii certificatului de absolvire: „Cu mare plăcere am acceptat să urmez acest curs de pedagogie profesională organizat de UTM. Pe parcurs, ne-am convins că activitățile derulate aici sunt extrem de utile, deoarece grație formatorilor foarte bine pregătiți din punct de vedere teoretic și practic, noi, cursanții, am pătruns în tainele măiestriei profesionale, am descoperit metode moderne și tehnologii noi de predare, centrate pe student. Eu, bunăoară, aplic deja cunoștințele căpătate în procesul de predare la UTM și Institutul Naţional al Justiţiei, iar opinia studenților este una foarte favorabilă.”

(Visited 2 times, 1 visits today)