Prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a vorbit despre prioritățile pe care le-a trasat pentru mandatul de rector al Universității Tehnice a Moldovei și acțiunile pe care le-a întreprins între timp. Dialogul a fost susținut în studioul UNIMEDIA la emisiunea Alb&Negru.

Rectorul  a menționat că în cadrul vizitelor efectuate în subdiviziunile universitare au fost scoase în evidență mai multe aspecte importante, asupra cărora conducerea UTM își îndreaptă atenția. Între acestea se evidențiază extinderea vizibilității Universității și a specialităților inginerești, atragerea studenților și orientarea acestora în cariera profesională, promovarea excelenței în educație, susținerea cercetărilor științifice aplicative, dotarea laboratoarelor cu echipamente moderne, atragerea fondurilor, a donatorilor internaționali, implicarea în diverse proiecte, renovarea infrastructurii de cercetare, motivarea cadrelor didactice pentru desfășurarea acestor activități, ceea ce necesită și o  finanțare echitabilă și transparentă a universităților, în funcție de profil și numărul studenților.

Anul trecut, de exemplu, UTM a fost finanțată în volum de 230 mil. lei, inclusiv de la bugetul de stat cu doar 135 mil. lei, restul sumei reprezentând surse proprii – din taxele de studii, darea în arendă a spațiilor neutilizate și alte activități desfășurate în cadrul Universității.

– Faptul că astăzi UTM este o universitate de execelență, unica de profil ingineresc în RM arată că administrația anterioară a instituției, în condiții austere, a reușit să facă față situației. La finalizarea mandatului de rector, acad. Ion BOSTAN a făcut un calcul al finanțării UTM pe parcursul ultimilor 23 de ani – aproximativ 110 mil. euro. Or, o universitate din Occident de aceeași mărime ca și UTM este finanțată în medie cu 300-400 mil. euro anual. Autoritățile de la noi trebuie să conștientizeze faptul că pregătirea unui inginer este mult mai costisitoare decât a unui specialist în domeniul socio-umanistic.

În altă ordine de idei, rectorul s-a referit și la necesitatea eficientizării resurselor energetice universitare. Strategia de înlocuire a becurilor cu LED-uri ar contribui la o economisire a resurselor financiare. Totodată, este necesar și un plan clar de reparații, în special a căminelor studențești.

– Cred că în câțiva ani vom reuși să îmbunătățim situația din cămine, cel puțin în ceea ce privește renovarea grupurilor sanitare, a bucătăriilor, instalațiilor și, pe alocuri, a camerelor. Îmi ofer 3-4 ani pentru asta, a menționat rectorul.

Printre preocupările de bază rectorul a menționat și necesitatea revizuirii planurilor de studii, a metodelor de predare-învățare cu scopul de a asigura un învățământ ingineresc centrat pe student, pe formarea de competențe. La ora actuală UTM este implicată într-un proiect european privind implementarea unui nou tip de predare-învățare – Project based learning – Învățarea bazată pe proiecte. Este vorba de proiecte luate din viața reală, furnizate de mediul de afaceri sau industrie. În acest sens se va miza în continuare pe coordonarea planurilor de studii în conformitate cu necesitțile mediului de afaceri.

VBostan_Unimedia

(Visited 2 times, 1 visits today)