24 de studenți ai grupelor academice FFT-141 și FFT-151, îndrumați de Mariana CEREPANOVA, lector superior la Filiera Francofonă „Tehnologies Alimentaires” (FFTA) a Facultății Tehnologie şi Management în Industria Alimentară (FTMIA), au dat startul, pe 16 martie, conferințelor științifice studențești, ediția 2016.

Subiectul comunicărilor a fost determinat de genericul manifestației „Un mariaj dintre brânzeturi și vinuri”. Reieșind din cunoștințele acumulate pe parcursul a doi ani de studii, participanții la eveniment și-au prezentat rezultatele investigațiilor științifice în limba franceză, unele realizări fiind însoțite de demonstrări ape ecran.

Cele 15 rapoarte au tratat multiple subiecte: laptele – sursă vitală inepuizabilă, produsele lactate – pilonul nutriției umane, produsele din lapte fermentat favorizează o digestie sănătoasă, meditații despre iaurt, unt și deserturi din produse lactate, savoarea brânzeturilor franțuzești și moldovenești, calendarul lucrărilor agricole în podgorie, lanțul tehnologic de producere a vinului, tipologia vinurilor franțuzești și moldovenești, vinul consumat – efecte  benefice și negative, evoluția sectorului vitivinicol în RM și, desigur, componentele ce asigură un mariaj reușit dintre brânzeturi și vinuri.

Un subiect aparte a fost abordat de tinerele cercetătoare din gr. FFT-141 Alina IOSOB și Dumitrița CRISTEA, care au menționat că absolvenții Filierei Francofone, pe lângă faptul că au o pregătire temeinică în domeniul profesional, posedă și limba franceză, ceea ce le asigură după absolvire o carieră de succes.

Astfel, Constantin BÂLICI, după masterul absolvit la UTM, s-a specializat în domeniul vinificației și activează ca șef de departament la Combinatul de Vinuri „Cricova” SA din RM; Alexandru GANENCO a făcut masterul în Rennes, Franța și acum este angajat al „Bucher Vaslin” SA din Chalonnes-sur-Loire, Franța; Sergiu SCOBIOALĂ a făcut masterul și doctoratul în Universitatea din Udin, Italia, rămânând acolo pe post de profesor de oenologie;  Natalia  BOBEICA a studiat la master în Angers, Franța, iar în 2015 a susținut teza de doctorat la Universitatea „Catolica del Sacro Cuore” din Milano, Italia; Tatiana STARCIUC s-a înscris la master la Institutul Viei și Vinului din Dijon, Franța, iar acum urmează doctoratul la Universitatea Lille-1 din Franța;  Ștefan IAMANDI, după studiile de master la UTM, a fost angajat ca funcționar public la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din RM; Mihai DRUȚA a urmat masterul la UTM, iar după absolvire a fost ales președinte al Asociației Somelierilor din Molodva; Victor TANASE a făcut masterul în vinificație la Boreaux, Franța, acum activează în acest oraș; Andrei IOVU s-a înscris la master în „Institut de la Francophonie pour l’Administration et la Gestion” din Bulgaria și în prezent este șeful departamentului calității la întreprinderea de producere a brânzeturilor „Lactalis-Alba” din Soroca; Ecaterina GORE și-a luat masterul în domeniul producerii brânzeturilor în or. Nantes, Franța, iar acum urmează școala doctorală „Științe ale Vieții, Sănătate, Agronomie și Protecția Mediului ” la Universitatea din Clermont-Ferrand, Franța.

Prezenți la conferință, dr., conf. univ. Vladislav REȘITCA, decanul FTMIA și dr., conf. univ. Aurica CHIRSANOVA, directorul FFTA, au dat o înaltă apreciere comunicărilor prezentate și i-au îndemnat pe studenți să acumuleze cât mai multe cunoștințe în timpul studiilor la facultate, valorificând la cota maximă oportunitățile oferite de Filiera francofonă.

(Visited 1 times, 1 visits today)