Portalul londonez NanotechWeb.org a selectat 10 cele mai impresionante invenții nanotehnologice la nivel global, din februarie 2016. Una dintre acestea aparține echipei acad., prof. univ. Ion Tighineanu, director al Centrului Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor din cadrul UTM, prim-vicepreşedinte al AȘM, realizată în colaborare cu parteneri din Germania, Marea Britanie şi Australia.

Savantul nostru şi colegii săi au demonstrat o nouă modalitate de dirijare a proprietăţilor nitrurii de galiu prin variaţia direcţiei de creştere. Nanotehnologia propusă permite crearea de nanoarhitecturi semiconductoare tridimensionale ce emit lumină în diverse culori ale spectrului. Portalul londonez aduce exemple de arhitecturi nanostructurate hexagonale cu o suprafaţă specifică extrem de mare, precum şi de nanocreioane, ale căror ascuţiş, la excitarea cu electroni, emite lumină în toate culorile curcubeului.

În toamna anului trecut, în cadrul Conferinţei Internaţionale în domeniul Nanotehnologiilor şi Ingineriei Biomedicale, acad. Tighineanu a prezentat referatul „O nouă decolare a nitrurii de galiu”. În prezentare, savantul a menţionat ascensiunea spectaculoasă în decursul ultimilor două decenii a acestui compus chimic, care a stat la baza elaborării surselor de lumină albastră şi ultravioletă, iar actualmente „se avântă” să cucerească domeniul dispozitivelor electronice la frecvenţe foarte înalte. Nitrura de galiu este un compus chimic inert, piezoelectric, biocompatibil, rezistent la radiaţii şi temperaturi înalte, proprietăţi ce i-au permis să ocupe a doua poziţie în ierarhia materialelor semiconductoare, după siliciu.

Elaborarea savanţilor noştri deschide noi orizonturi pentru implementări practice ale nitrurii de galiu în domenii precum optoelectronica, fotonica, biomedicina etc.

(Visited 6 times, 1 visits today)