Cu prilejul consemnării a 70 de ani de la fondarea primelor instituții academice de cercetare din RM, portalul www.asm.md a inițiat o rubrică cu cele mai relevante rezultate ale membrilor academiei, instituțiilor de cercetare, obținute în perioada de referință. Recent, a fost plasat un comunicat cu genericul „Un nou tip de transmisii inventat de academicianul Ion BOSTAN”.

Academicianul Ion BOSTAN, la începutul anilor 80, a elaborat un nou tip de transmisie planetară deosebită de cele clasice prin principiul nou de transformare şi transmitere a mişcării şi sarcinii, care a intrat în circuitul terminologic mondial cu denumirea „Transmisii Planetare Precesionale (TPP) cu angrenaj multipar”. Astfel, în anul 1983 tânărul doctor în ştiinţe Ion BOSTAN înregistrează în Registrul de Stat al fostei URSS primul brevet de invenţie TPP.

TPP posedă avantaje excepţionale datorate principiului nou de transformare a mişcării şi sarcinii prin utilizarea mișcării sfero-spaţiale cu un punct fix a satelitului angrenat cu două danturi laterale centrale cu dinţi cu profil convex-concav variabil şi cu diferenţa lor de ±1.

Particularităţile geometro-constructive ale angrenajului precesional plasează TPP printre cele mai performante transmisii cunoscute la scara mondială după diapazonul lor extins al rapoartelor de transmitere într-o treaptă (12÷3600) şi după capacitatea lor portantă mare, determinată de multiplicitatea absolută a angrenării concomitente a dinților (100 %).

Datorită avantajelor constructiv-cinematice unicale, TPP au fost implementate în diverse domenii de aplicare: mecanisme de acţionare în aparatele cosmice de zbor; în complexele robotizate  submersibile pentru extracția concrețiunilor fero-manganice de pe fundul Oceanului Planetar de la adâncimi până la 7000 m; în mecanisme de acţionare a sistemelor de orientare cu mişcări extrem de lente (rapoarte de transmitere de până la 14 000 000); în sisteme de reglare a presiunii în gazoductele magistrale; în tehnologii de extracţie a petrolului de la adâncimi mari; în industria de automobile; în mecanisme pentru transmiterea mişcării prin perete, în mecanica fină, etc.

Concomitent acad. Ion BOSTAN a elaborat teoria fundamentală a angrenajului precesional multipar, teoria fundamentală a tehnologiei de generare a profilurilor convex-concave variabile cu sculă precesională, iar în baza staticii şi dinamicii a elaborat metodele de calcul ingineresc a TPP. Aceste aspecte ale cercetărilor ştiințifice au fost publicate în peste 600 lucrări ştiinţifice, 12 monografii, inclusiv în Antologia Invenţiilor, în 3 volume. Aspectele inovaţionale tangibile transmisiilor planetare precesionale au fost protejate cu peste 170 de brevete de invenţie, cuprinzând peste 25 structuri cinematice, angrenaje noi, tehnologii noi de generare a profilurilor dinţilor convex-concave variabile, cutii de viteze, hidrotransmisii, o gamă largă de construcţii pentru diverse domenii de aplicare.

Graţie principiului nou de transformare a mişcării şi de transmitere a sarcinii şi caracterului scientointensiv complex, tematica TPP, la recomandarea Ministerului Educaţiei din fosta URSS a fost inclusă în anul 1990 în programele de studiu obligatoriu la disciplina Organe de Maşini pentru instituţiile de învăţământ superior tehnic.

Gheorghe DUCA, acad., prof. univ., preşedintele AȘM,

Ion TIGHINEANU, acad., prof. univ., prim-vicepreşedinte AȘM

(Visited 3 times, 1 visits today)