Profesorul de la Universitatea din Craiova,  dr. ing. Gheorghe MANOLEA, membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România, Doctor Honoris Causa al UTM, efectuează frecvent vizite de lucru la UTM.

De fiecare dată vine cu ceva nou, inedit, susținând prelegeri pentru studenții și masteranzii de la profilul electromecanic și energetic sau conferințe pentru doctoranzi. Pe 5 martie 2016 prof. Gh. MANOLEA a răspuns invitației de a participa la un seminar interesant și util pentru doctoranzii UTM cu tema: „Despre doctorat și doctoranzi la Universitatea  din Craiova”, organizat de dna doctor în informatică Galina MARUSIC, directorul Departamentului Şcoli Doctorale, UTM.

Profesorul craiovean le-a prezentat tinerilor cercetători, prezenți la eveniment, propia lucrare, apărută recent – „Despre doctorat și doctoranzi la Facultatea de Electrotehnică din Craiova”. Făcând o succintă trecere în revistă a cuprinsului monografiei, care însumează experiența de-o viață a autorului privind organizarea studiilor de doctorat, protagonistul s-a oprit în detalii asupra formelor și metodelor de lucru pe care le implementează în propria activitate cu doctoranzii, pentru ca tinerii cercetători să-și susțină cu brio tezele de doctorat.

S-a referit, în special, la importanța alegerii temei lucrării de doctorat, la modalităţile de lucru privind selectarea literaturii de specialitate, obiectivele de cercetare şi eventuala structură a tezei, la organizarea activităţilor de cercetare teoretică şi aplicativă, procedeele de analiză și structurare a materialului acumulat pe capitole, subcapitole în vederea scoaterii în prim-plan a contribuţiei cercetărilor întreprinse de doctorand la soluţionarea unor probleme de ordin teoretic, aplicativ şi experimental, la standardele, cerinţele, tehnicile şi principiile de redactare și de documentare a unei teze de doctorat, organizarea susţinerii tezei în faţa comisiei de specialitate și a răspuns ulterior cu o deosebită amabilitate la toate întrebările audienței.

Un alt subiect de discuție a fost organizarea Simpozionului științific al Inginerilor Români de pretutindeni „SINGRO-2016”, care va avea loc la Craiova în perioada 8-9 septembrie 2016 și oportunitățile de participare la eveniment a UTM-iștilor.

seminar cu doctoranzii - Gh. Manolea, 05.03.16

(Visited 4 times, 1 visits today)