Universitatea Tehnică a Moldovei este o instituție importantă pentru țara noastră, care se bazează pe conceptul de schimbare cu ajutorul dezvoltării durabile, centrată pe creativitatea intelectuală – o trăsătură ce joacă un rol esenţial în trecerea spre un nou model de societate, a afirmat sâmbătă, 5 martie, Prim-ministrul RM Pavel FILIP în cadrul unei întrevederi cu conducerea UTM.

În cadrul discuției Premierul a fost informat despre un proiect inovativ, recent elaborat la UTM, care prevede construcția Centrului ştiințifico-didactic industrial al UTM. Subliniind importanța susținerii acestui proiect, academicianul Ion BOSTAN a menționat că menirea centrului ar fi să dezvolte diverse tehnologii industriale și să faciliteze cercetările ştiinţifice, inclusiv colaborarea internaţională în domeniul industriei alimentare, a ştiinţelor şi producerii agricole şi nu în ultimul rând integrarea universităţii şi a businessului.

Un alt subiect a vizat procesul de realizare a proiectului „Satelitul Moldovenesc”, executat în proporție de 80 la sută, un proiect atractiv pentru studenţii UTM şi cu relevanţă pentru economia naţională, în special pentru monitorizarea şi prevenirea inundaţiilor în albia râurilor Nistru şi Prut. În anul 2015 conducerea UTM a înaintat propunerea privind scutirea de impozite TVA și de taxe vamale la procurarea utilajului specializat pentru infrastructura de comandă și control a zborului sateliților, însă examinarea acestei propuneri se tergiversează până în prezent.

A fost abordată și necesitatea inerentă a lansării unor noi specialități pentru economia naţională, cum ar fi Ingineria softurilor și Sisteme robotizate și mecatronică. Noile programe de studii ar putea fi deschise la UTM de la 1 septembrie 2016. În context, Premierul a menţionat că industria IT are cea mai mare valoare adăugată şi nu este legată de caracteristici geografice sau climatice, principala resursă fiind cea umană. Pavel FILIP a subliniat importanţa formării specialiştilor competitivi în domeniul tehnologiilor informaţionale şi s-a interesat de nivelul de realizare a proiectului de creare a Centrului de Excelenţă în domeniul tehnologiilor informaţionale din cadrul UTM.

La rândul său, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a subliniat necesitatea dezvoltării învăţământului ingineresc pentru promovarea economiei inovative, inteligente şi orientate spre exportul producţiei cu valoare adăugată sporită, menționând că acest proces necesită a fi susţinut şi financiar. În opinia sa, însă, actualul mecanism de repartizare pe instituții a mijloacelor financiare de la bugetul de stat este departe de a fi transparent.

Premierul a menționat că Guvernul va susține proiectele Universităţii Tehnice a Moldovei orientate spre un nou model de creştere economică a Republicii Moldova, referindu-se în special la implementarea proiectelor de lansare a noilor specialități la UTM, dar și a proiectului „Satelitul Moldovenesc”. În acest scop, Guvernul va solicita Ministerului Educației și Ministerului Finanțelor elaborarea neîntârziată a unui model nou – echitabil, eficient şi transparent, de alocare a mijloacelor financiare de la bugetul de stat. Astfel va fi apreciat efortul Universității Tehnice în oferirea studiilor de calitate prin conjugarea educaţiei, cercetării şi inovaţiei, promovarea generaţiei tinere, care contribuie la făurirea unei societăţi şi economii durabile, bazate pe cunoaştere.

(Visited 2 times, 1 visits today)