Programul Austriac de Parteneriat în domeniul Învățământului Superior și Cercetării pentru Dezvoltare – APPEAR este un program ce aparține Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC) și are drept scop implementarea strategiei sale în procesul de susținere a învățământului superior și cercetării pentru dezvoltare la un nivel instituțional academic în țările și regiunile prioritare sudice ale ADC precum și în trei țări prioritare din Caucazul de Sud și Regiunea Mării Negre, printre care de află și Republica Moldova.

Obiectivul general este consolidarea capacităților în învățământul superior, cercetarea și managementul în țările abordate, prin parteneriate academice cu instituțiile austriece de învățământ superior și burse de Master și Doctorat care au menirea de a contribui la o diminuare efectivă și durabilă a sărăciei.

Programul are două componente, prin care se pune accentul pe parteneriate academice ce împărtășesc obiectivul general al programului.

Componenta 1:

  • Parteneriate academice în învățământul superior, cercetare și management;
  • Finantare pentru sprijinirea cercetătorilor și institutiilor pentru a planifica în comun și elabora o propunere de proiect.

Componenta 2:

  • Burse de mobilitatea în instituții din Austria pentru cadrele didactice, studenții de la master și doctorat din țările eligibile.

Toate activitățile propuse trebuie să fie legate de tematica programului, respectiv Consolidarea capacităților instituționale în învățământul superior și în cercetarea pentru dezvoltare:

  • Consolidarea și dezvoltarea capacităților instituționale în învățământul superior și de cercetare;
  • Alimentarea cu apă și canalizare, dezvoltarea rurală, energia durabilă, mediu și resurse naturale;
  • Dezvoltarea sectorului privat;
  • Reducerea sărăciei, consolidarea păcii, prevenirea conflictelor, administrația, drepturile umane, egalitatea de gen ;
  • Consolidarea competențelor în domeniul științelor sociale ca instrument de analiză sistematică a factorilor ce cauzează sărăcia și pentru mobilizarea capacităților în cercetările științelor sociale.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 31 mai 2016.

Informații suplimentare sunt disponibile la www.appear.at

(Visited 3 times, 1 visits today)