În cadrul proiectului Erasmus+ Social Entrepreneurship for Local Change (grant no. 2015-1-DE01-KA203-002161) se organizează un seminar online pentru studenții din Germania, Olanda, Estonia, Republica Moldova și România interesați de antreprenoriatul social. Înregistrarea participanților se va efectua până pe data de 15 Martie 2016.

O prezentare sintetică a proiectului și a seminarului se regăsesc la adresa de internet:

https://www.hfwu.de/localchange/

și

https://localchangewiki.hfwu.de/index.php?title=Seminar_Social_Entrepreneurship_for_Local_Change_Spring_2016

Principalul avantaj al participării studenților în acest proiect este dobândirea capacității de a dezvolta o întreprindere socială, indiferent de domeniul de studii (tehnic, economic, drept ș.a.).

Prin participarea la seminar, studenții:

  • pot beneficia de toate activitățile online din cadrul proiectului, făra cost; activitățile online se vor desfășura în echipe mixte, din care fac parte studenți din cel puțin trei țări diferite;
  • pot beneficia de toate materialele didactice disponibile online, făra cost; accesul la materialele didactice nu este condiționat de partciparea activă la modulul online;
  • pot beneficia de recunoaștere academică, prin dobândirea a maximum 10 puncte de credit transferabile (ECTS): finalizarea modului de curs online permite obținerea a 5 puncte de credit, iar finalizarea participării la programul intensiv de pregătire de la București conduce la obținerea a încă 5 puncte de credit.
  • pot participa la activitățile onsite (proiectul nu finanțează cazarea, masa și transportul pentru perioada de 10 zile, 12 – 22 mai, în București). Numărul maxim de participanți pentru cursurile intensive, onsite, de la București este de 7 persoane din Republica Moldova. Studenții pot fi însoțiți de 2 cadre didactice (proiectul nu finanțează cazarea, masa și transportul pentru perioada de 10 zile, 12 – 22 mai, în București).

Pentru întrebări și detalii suplimentare, contactați pe doamna prof.univ.dr. Monica Dudian, Departamentul de Economie și Politici Economice, Academia de Studii Economice din București, România:

Email: monica.dudian@economie.ase.ro

Telefon: +40722323506

seminar-structure

(Visited 9 times, 1 visits today)