În ziua de 18 februarie 2016 Facultatea de Energetică şi Inginerie Electrică a Universităţii Tehnice a Moldovei în parteneriat cu Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) a organizat o masă rotundă cu genericul „Aspecte privind dezvoltarea cooperării în domeniul energiei dintre Republica Moldova și România”, la care au participat dl Alexandru SĂNDULESCU, consilier în oficiul Prim-Ministrului RM, reprezentanți ai Ministerului Energiei din România; ANRE-România şi ANRE-Moldova, ai unor autorităţi publice centrale, agenți economici din sectorul energetic, savanți de la UTM, Universitatea Politehnica Bucureşti și AȘM.

În cuvântul său de salut, dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a subliniat importanța subiectulelor abordate: securitatea energetică a țării, perspectivele implementării „Pachetului energetic III”, extinderea accesului consumatorilor din RM la servicii energetice de calitate. Dat fiind importanța vitală a sectorului energetic pentru dezvoltarea prosperă și în deplină siguranță a Republicii Moldova, comunitatea științifică a UTM abordează acest subiect pentru a patra oară în ultimul timp.

Dl Valeriu TRIBOI, viceministru al Economiei din RM, a exprimat voința fermă a ministerului de a duce la bun sfârșit, în termenele convenite cu partea română, conexiunea sistemului de energie electrică din RM cu cel din România prin punctele de trecere a frontierei Vulcănești-Isaccea, Bălți-Suceava și Ungheni-Iași.

În alocuțiunea sa de răspuns, dr. ing. Gheorghe BĂLAN, director general executiv al CNR-CME, a reiterat că prin participarea la această masă rotundă se propune o colaborare aprofundată a CNR cu partenerii din RM, colaborare ce se va solda cu participarea colegilor din RM la toate evenimentele organizate de CNR și acordarea sprijinului respectiv RM spre a deveni Consiliu național parte a Consiliului Mondial al Energiei.

Participanții la eveniment au examinat oportunitățile interconexiunii sistemelor electroenergetice ale României și Republicii Moldova, rezultatele investigațiilor efectuate în ultimul timp la capitolul cooperarea în domeniul interconectării sistemelor de profil din cele două țări, particularitățile specifice ale pieței energiei electrice din Republica Moldova, dezvoltarea sistemului naţional de transport al energiei electrice, sisteme centralizate de încălzire, vulnerabilitatea consumatorilor casnici de servicii energetice, calitatea energiei electrice în noile structuri ale sistemelor de distribuţie, contribuția sistemelor FACTS la funcţionarea eficientă a sistemelor de energie electrică, investiţii complementare privind interconectarea sistemelor electroenergetice ale României şi Republicii Moldova.

În urma audierii rapoartelor și a dezbaterilor constructive au fost formulate soluții concrete pentru depășirea problemelor cu care se confruntă sectorul energetic al RM întru realizarea obiectivelor stipulate în documentele de politici energetice ale țării aliniate la obiectivele energetice ale UE în domeniile electroenergeticii, surselor regenerabile de energie și eficiență energetică, termoenergeticii și cercetării în domeniul energiei. Concluziile și recomandările vor fi transmise factorilor de decizie din RM și vor sta la baza activităților de colaborare ale cercetătorilor din cele două țări.

(Visited 11 times, 1 visits today)