În ședința din 26 ianuarie 2016, condusă în premieră de prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, ales de curând în funcția de rector, Senatul UTM a apreciat activitatea școlilor doctorale și pe cea de cercetare științifică desfășurată pe parcursul anului 2015, a aprobat strategia de cercetare pentru perioada 2016-2020 și planurile de învățământ pentru formarea continuă în domeniul psihopedagogiei învățământului profesional tehnic.

Potrivit dr. hab., prof. univ. Valerian DOROGAN, prorector pentru cercetarea ştiinţifică, cele 4 centre de cercetare – Inginerie mecanică şi energetică; Electronică, informatică şi comunicaţii; Procese  tehnologice  în  industria alimentară şi uşoară; Inginerie civilă, economie şi management au valorificat în 2015 cca 9,8 mil. lei și au publicat 6 monografii, 11 manuale, 61 materiale didactice, 45 articole în reviste cu factor de impact, 112 articole în alte reviste şi culegeri internaţionale, 146 articole în reviste de specialitate din RM și 125 teze, au obținut 18 brevete de autor, iar la saloanele şi expoziţiile internaţionale de inventică s-au învrednicit de 28 medalii de aur, 17 medalii de argint și bronz, peste 20 de diplome și menţiuni.

Dr. Galina MARUSIC, șef Departament Școli Doctorale, a informat că în anul curent la studii de doctorat au fost înmatriculate 37 de persoane, iar numărul total de doctoranzi este de 121. 60 dintre ei realizează sarcini didactice în cadrul UTM. Doctoranzii sunt îndrumați de către 62 conducători de doctorat. Cu dreptul de conducător de doctorat sunt abilitate 101 persoane (45 având titlul științific de doctor habilitat, iar 56 – de doctor în științe).

Studiile superioare de doctorat la UTM se desfășoară în cadrul a 6 Școli Doctorale: Știința calculatoarelor, electronică și comunicații (director – Viorel BOSTAN, dr. hab., prof. univ.), Inginerie mecanică, industrială și transporturi (director – Rodion CIUPERCĂ, dr., conf. univ.), Inginerie civilă (director – Ion RUSU, dr. hab., prof. univ.), Știința alimentelor (director – Pavel TATAROV, dr. hab., prof. univ.), Economie, finanțe și management (director – Svetlana ALBU, dr. hab., prof. univ.), Energetică și inginerie electrică (director – Mihail CHIORSAC, dr. hab., prof. univ.).

(Visited 1 times, 1 visits today)