În data de 18 ianuarie 2016, ministrul Educației Corina FUSU a participat la deschiderea ședinței Bordului de Conducere a Grupului de lucru Bologna – Bologna Follow-Up Board (BFUG). În temeiul deciziei Conferinței Miniștrilor responsabili de învățământul superior din statele participante la Procesul Bologna (2009) și în conformitate cu Calendarul Președinției în cadrul Procesului, Republica Moldova, în comun cu Olanda, asigură, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2016, co-președinția la Grupul de Lucru Bologna.

Astfel, pe perioada acestui mandat, Ministerul Educației al RM are onoarea de a găzdui ședința Bordului de Conducere a Grupului de lucru Bologna, iar ședința extinsă a Grupului se va desfășura în Amsterdam în martie 2016.
Evenimentul întrunește 30 de reprezentanți, funcționari europeni ai Consulului Europei, Comisiei Europene, Asociației Europene a Universităților (EUA), Asociației Europene a Instituțiilor de Învățământ Superior (EURASHE), Uniunea europeană a studenților (ESU), dar și reprezentanți ai statelor membre ai Ariei Europene a Învățământului Superior.

Evenimentul are drept scop examinarea și propunerea spre aprobare a unor recomandări cadru privind reformele din Aria Europeană a Învățământului Superior pentru ședința extinsă BFUG a statelor membre ale Ariei Europene a Învățământului Superior (48 de state). În cadrul grupului Bologna activează, prin voluntariat, 3 grupuri de lucru și 4 grupuri de supraveghere pe următoarele domenii: implementarea reformelor Procesului de la Bologna, cooperarea internațională, revizuirea suplimentului la Diploma de studii, noile politici ale Ariei Europene ale Învățământului Superior, precum calitatea și relevanța procesului de predare-învățare, angajarea absolvenților în câmpul muncii, promovarea unor sisteme de învățământ mai incluzive etc.

În discursul de deschidere a evenimentului, dna ministru Corina Fusu, a trecut în revistă principalele realizări ale învățământului superior din Republica Moldova în contextul obiectivelor Procesului de la Bologna, menționând în special preocupările Ministerului Educației ce țin de asigurarea calității în Învățământul Superior, dezvoltarea continuă a Cadrului Național al Calificărilor, promovarea dimensiunii sociale în învățământul superior. (www.edu.gov.md)

(Visited 1 times, 1 visits today)