Mobilitate în proiectul TEMPUS RETHINKe

Va informăm că s-a dat start depunerii actelor în cadrul proiectului RETHINKe de mobilitate a masteranzilor din anul II, de la Facultatea Urbanism şi Arhitectură, care sunt interesaţi în studierea Programelor Comune de studii la master în domeniul „Ştiinţe ale mediului”, oferit de un consorţiu internaţional dintre două instituţii de învăţământ superior, Universitatea Tehnică a Moldovei şi Universitatea din Coruna (Spania), care sunt responsabile în comun de:

 1. elaborarea şi aprobarea programului de studii la master;
 2. organizarea admiterii;
 3. supervizarea academică, conferirea calificării şi asigurarea calității.

Acest program are scopul de a ajuta masteranzii de aşi face studiile concomitent la două universităţi (în ţară şi la una din universităţile din cadrul Uniunii Europene), după care vor primi o diplomă duplă de studii.

Cine poate participa:

 • Masteranzii din cadrul programului de masterManagementul Sistemelor de Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului” din cadrul Facultăţii Urbanism şi Arhitectură, UTM.

Candidaţii trebuie să depună dosarul cu următoarele acte:

 1. Declaration of Honour (Declaraţia de Onoare)
 2. Passport copy (Copie de paşaportul extern (biometric))
 3. Curriculum Vitae (Curriculum Vitae)
 4. Language Certificate(s) (Certificat de limba engleză)
 5. Recomandation Letter (Scrisoare de recomandare)
 6. Academic Certificate (Certificat academic din cadrul programului de master)
 7. Additional information (proof of socially disadvantaged situation, other certificates, portfolio, conferences, diplomas) (Informații suplimentare (dovada situației dezavantajați social, alte certificate, portofoliu, conferințe, diplome)

Actele se depun la Facultatea Urbanism si Arhitectură, biroul 9-108, data limită 22 ianuarie 2016.

Pentru orice informaţie contactaţi persoana responsabilă:

Prodecan FUA Natalia Ciobanu, e-mail: ciobnata@hotmail.com , tel: 022 77 45 18

(Visited 20 times, 1 visits today)