Cropotova Janna – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice

Pretendent: JANNA CROPOTOVA

Conducător ştiinţific: Svetlana Popel, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Consiliul ştiinţific specializat D 31 252.01-05 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei

Tema tezei: „TEHNOLOGIA DE FABRICARE A UMPLUTURILOR TERMOSTABILE ÎN BAZA SISTEMELOR DE STABILIZARE”

Specialitatea: 253.01. – Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală

Data: 15 ianuarie 2016; Ora 15:00; Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, MD-2045, Chişinău, str. Studenţilor, 11, bloc 5, aud. 121.

Vezi rezumatul tezei

(Visited 15 times, 1 visits today)