În prima zi de lucru a anului 2016, în cadrul şedinţei lărgite a Consiliului de administraţie al UTM, în prezenţa decanilor şi şefilor de catedre a avut loc investirea doctorului habilitat, profesorului universitar interimar Viorel BOSTAN în funcţia de rector al UTM. Ordinul Ministrului Educaţiei privind confirmarea în post a rectorului UTM ales la 12 noiembrie 2015 cu începere de la 4 ianuarie 2016 pentru o perioadă de 5 ani a fost adus la cunoştinţa celor prezenţi de către domnul profesor universitar Ion ȘIȘCANU, viceministru al Educației.

Domnul Nicolae GHENCIU, şeful Direcţiei resurse umane, formare continuă şi atestare a ME a dat citire unui ordin al ministrului Educaţiei prin care activitatea îndelungată managerială, didactică, ştiinţifică şi de cooprerare internaţională desfăşurată în cadrul UTM de către domnul academician Ion BOSTAN, rector al UTM în perioada 1992-2015, a fost menţionată cu o Diplomă de onoare.

La lucrările şedinţei CA al UTM cu ocazia evenimentului au rostit alocuţiuni doamna dr. Nadejda VELIŞCO, şeful Direcţiei învăţământ superior și dezvoltare a științei, şi dr., prof.univ. Petru TODOS, prim-prorector al UTM, dl Viorel BOSTAN şi dl Ion BOSTAN.

Să fie într-un ceas bun această transmitere a ștafetei!

(Visited 14 times, 1 visits today)