doctorat

Printre cei 20 de doctoranzi din RM care în anul 2016 vor primi Burse de excelenţă ale Guvernului a câte 2500 de lei și alții 7 care vor beneficia de Burse nominale (pe domenii) a câte 2000 de lei sunt și doi doctoranzi ai Universității Tehnice a Moldovei.

Citește mai mult

logo-UTM-Topbrands

Site-ul www.topbrands.md, gestionat de Agenția Social Media, analizează clasamentul celor mai active pagini de Facebook, inclusiv ale universităților din Republica Moldova. În ratingul Topbrands, care include 29 de universități înregistrate pe site (http://www.topbrands.md/clasamentul-paginilor-de-facebook/educatie/universitati), Universitatea Tehnică a Moldovei se poziționează pe primul loc după numărul de fani, acesta fiind de 7787. Citește mai mult

În ședința din 26 ianuarie 2016, condusă în premieră de prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, ales de curând în funcția de rector, Senatul UTM a apreciat activitatea școlilor doctorale și pe cea de cercetare științifică desfășurată pe parcursul anului 2015, a aprobat strategia de cercetare pentru perioada 2016-2020 și planurile de învățământ pentru formarea continuă în domeniul psihopedagogiei învățământului profesional tehnic.

Citește mai mult

reprezent

Pe 25 ianuarie 2016, adunarea generală a Secţiei știinţe inginereşti şi tehnologice a AŞM a audiat şi a aprobat rapoartele de activitate ştiinţifică şi inovaţională, desfăşurată în anul ce s-a scurs de către subiecții de cercetare, arondați secției, și a punctat unele obiective stabilite pentru anul curent. Citește mai mult

Bologna-Process_logo_1

În data de 18 ianuarie 2016, ministrul Educației Corina FUSU a participat la deschiderea ședinței Bordului de Conducere a Grupului de lucru Bologna – Bologna Follow-Up Board (BFUG). În temeiul deciziei Conferinței Miniștrilor responsabili de învățământul superior din statele participante la Procesul Bologna (2009) și în conformitate cu Calendarul Președinției în cadrul Procesului, Republica Moldova, în comun cu Olanda, asigură, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2016, co-președinția la Grupul de Lucru Bologna.

Citește mai mult

  1. Cu privire la aprobarea planurilor de invățământ pentru formare continuă în domeniul psihopedagogiei invățământului profesional tehnic
  2. Analiza activității de cercetare științifică în cadrul Profilurilor de cercetare ale UTM, anul 2015
  3. Cu privire la activitatea Școlilor Doctorale
  4. Cu privire la decernarea premiilor Senatului U .T.M. pe anul calendaristic 2015 în domeniul ”Cel mai bun student al anului universitar 2014-2015
  5. Cu privire la decernarea premiilor Senatului U.T.M. pe anul calendaristic 2015 în domeniile: “Laureat al anului 2015 în domeniul de cercetare”,  ”Laureat al anului 2015 într-un anumit domeniu de cercetare”, ”Laureat al anului 2015 în domeniul creativității tehnice”, ”Cel mai bun doctorand al anului universitar 2014-2015”, ”Cel mai bun îndrumător de grupă academică al anului universitar 2014-2015”, ”Creativității tehnice a studenților anului univ 2014-2015”
  6. Cu privire la decernarea Premiilor Senatului U .T.M. pe anul universitar 2014-2015 pentru munca didactică
CEGHID   UTM

Centrul Universitar – CEGHID  UTM  Vă informează  că în perioada  3 – 7 februarie 2016, la  Moldexpo ( or. Chişinău, str. Ghioceilor, 1 ) se va desfăşura  Expoziţia – Fabricat în Moldova, în cadrul căreia va avea loc şi Târgul republican  a locurilor de muncă vacante, inclusiv în  regim on-line,  organizat de către Agenţia Naţională – ANOFM.

Pentru informaţie  mai detaliată accesaţi www.anofm.md

logo da Vinci

Pentru prima dată în Republica Moldova va sosi cea mai vastă expoziție internațională dedicată operei marelui Leonardo da Vinci, care îl va reprezintă pe geniul Leonardo ca inventator, om de știință și inginer.

Citește mai mult

bernic

Șeful Catedrei utilaj tehnologic industrial, dr. hab., prof. univ. Mircea BERNIC este noul secretar responsabil al Comisiei de admitere a UTM, desemnat recent printr-un ordin emis de rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN.

Citește mai mult

Departamentul de Matematică al UTM Organizează miercuri, 27 ianuarie 2016 ora 14.00, în cadrul Seminarului Ştiinţific de Matematică Petre Osmătescu conferinţa:

  1. Fascicul de tip Keldysh, susţinută de conf. univ. Ion Goriuc.
  2. Asupra extinderii cuasigrupurilor, susținută de prof. doc. hab. Victor Șcerbacov.

Citește mai mult