În acest început de iarnă distinsul nostru coleg, doctorul în științe tehnice, profesorul universitar Petru TODOS, prim-prorector al UTM, rotunjește o jumătate de secol de dăruire totală pregătirii cadrelor inginerești, cercetării și organizării procesului educațional.

S-a născut la 26 decembrie 1942 în localitatea Andruşul de Sus, județul Cahul, România Mare. În 1959 s-a înscris la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Inginerie, iar în 1964 a absolvit Facultatea de Electrotehnică în cadrul Institutului Politehnic din Chișinău, recent fondat, obținând calificarea de inginer electromecanic, specializarea „Maşini şi aparate electrice”, iar în anii 1968-1971 a făcut studii doctorale la zi în cadrul Institutului Energetic din Moscova, Rusia, unde în 1972 a susținut teza de doctor în științe tehnice. După o scurtă activitate conform repartizării unionale într-o companie de profil din orașul Riga, Letonia, tânărul inginer P. TODOS a revenit în Moldova, legându-și destinul de Politehnica din Chișinău, ulterior Universitatea Tehnică a Moldovei, în special de Facultatea de Energetică, parcurgând de-a lungul unei jumătăți de secol o carieră profesională formidabilă, demnă de urmat pentru orice absolvent al UTM. A fost angajat asistent universitar (1966-1968, 1972-1987), conferențiar universitar (1988-1993), profesor universitar (din 1993) la FEIE, profesor la Filiera francofonă „Techologies Alimentaires” de la fondarea acesteia până în prezent. S-a implicat activ în organizarea procesului didactic în calitate de prodecan (1974-1980), șef al catedrelor acționări electrice şi electrificarea agriculturii (1980-1986) și electromecanică (1990-1993), iar din 1993 este prim-prorector al UTM.

În toate posturile ce i-au fost încredințate a contribuit activ la perfecționarea procesului educațional, orientat spre pregătirea inginerilor de  înaltă calificare. A efectuat un șir de cercetări științifice valoroase, care s-au materializat în 112 articole şi rapoarte ştiinţifice, 12 manuale şi monografii și 5 brevete. Este unul din inițiatorii promovării relațiilor frățești de colaborare cu instituțiile de profil din România și alte țări. Prin toate activitățile în care a fost antrenat a manifestat responsabilitate, atitudine conștiincioasă, bunătate sufletească și spirit corporativ combativ pentru cauza UTM. La acest popas aniversar profesional, vă adresăm, dragă colega, cordialul Vivat, Crescat, Floreat!

(Visited 45 times, 1 visits today)