În conformitate cu programul ședințelor consiliilor științifice ale organizațiilor subordonate Secției Științe Inginerești și Tehnologice a AȘM ședința de audiere a rezultatelor științifice obținute în cadrul proiectelor de cercetare pe parcursul anului 2015 la UTM va avea loc miercuri, 23 decembrie 2015, ora 14.00, Sala Senatului, bloc nr.1.

La ședință vor fi prezentate rapoartele de activitate științifică și inovațională în anul 2015.

Raportori: coordonatorii Centrelor de cercetare acreditate de CNAA.

La ședință sunt invitați membrii Consiliului Științific al UTM, coordonatorii de proiecte, șefii de catedră, prodecanii pentru știință, cercetătorii științifici.

(Visited 2 times, 1 visits today)