Centrul Universitar CEGHID al UTM (str. Studenţilor, 9, bloc de studii 5, parter) recomandă studenţilor şi masteranzilor UTM, interesaţi să urmeze stagii de practică în cadrul unei companii din localitatea dorită și să se angajeze reuşit în câmpul muncii după absolvirea facultății,

 să utilizeze baza de date a CEGHID, care oferă o gamă largă de servicii de consiliere în carieră, inclusiv:

  • oportunități de familiarizare cu activitatea întreprinderilor partenere ale UTM;
  • accesarea bazelor de date „Kompass” şi „Varo” privind reţeaua întreprinderilor din republică;
  • asistenţă consultativă privind viitoarea carieră profesională;
  • organizarea Târgurilor locurilor de muncă și de stagii;
  • informații privind situaţia pe piaţa muncii din ţară și cadrul legislativ privind medierea şi reglementarea angajărilor;
  • organizarea cursului opţional „Managementul carierei profesionale” (pentru studenţii şi masteranzii interesaţi), menit să contribuie la demararea cu succes a carierei profesionale. În cadrul cursului puteţi afla informații privind:

– baza de date a Centrului universitar CEGHID;

  • tehnici de căutare a unui loc de stagiu de practică sau de muncă şi administrarea timpului în acest scop;
  • orientarea în viitoarea activitate profesională;
  • completarea CV-ului şi a scrisorii de intenţie;
  • comunicarea cu angajatorii.

Persoanele interesate se pot înscrie la cursuri contactând tel. 022 92-92-28.

Informaţii suplimentare – pe http://cariera.utm.md/

(Visited 32 times, 1 visits today)