Sărbătoarea „Constelaţia sportului UTM”, desfășurată pe 10 decembrie 2015 în incinta Centrului de Agrement şi Sport al UTM din campusul universitar Râşcani cu genericul „Lecții olimpice – 2015”, a fost organizată de Catedra educaţie fizică a UTM în parteneriat cu Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv al RM (CNOS).

Pe post de moderator a evoluat dr., conf.univ. Anatolie POPUŞOI, şef catedră, director al Academiei Olimpice din Republica Moldova. Viitorii ingineri, corpul profesoral-didactic și echipa Consiliului de Administrație al UTM i-au întâmpinat cu urale pe oaspeții de onoare: dublul campion olimpic la canoe, preşedintele CNOS Nicolae JURAVSCHI, campioana Jocurilor Olimpice de la Moscova la canotaj academic Larisa POPOVA şi campionul la fotbal al Olimpiadei de la Seul Igor DOBROVOLSKI. După intonarea Imnului de stat al RM, lecția olimpică a debutat cu un film despre evoluția sportivilor moldoveni la Jocurile Olimpice în perioada 1964-2012.

Preşedintele CNOS a adresat sincere mulțumiri colectivului UTM pentru participare consistentă la manifestările sportive de performanță și cu caracter de masă, organizate de CNOS și federațiile sportive de profil în țară și peste hotare. În altă ordine de idei, în semn de înaltă apreciere și profundă recunoștință pentru contribuţie substanţială în promovarea mişcării şi valorilor olimpice, precum şi a sportului și educației fizice în rândurile tineretului studios și angajaților universității, acad. Ion Bostan, rectorul UTM, a fost distins cu „Medalia Olimpică” a CNOS.

În continuare, gazda evenimentului a nominalizat cele mai bune echipe, cei mai buni sportivi și cei mai buni organizatori ai domeniului în anul 2015, iar oaspeții de onoare, conducători ai federațiilor sportive de profil și membrii CA al UTM, sub aplauzele furtunoase de recunoștință ale celor prezenți, au înmânat diplome și trofee laureaţilor sărbătorii sportive „Constelaţia Sportului UTM – 2015”.

Programul sportiv și cultural-artistic al sărbătorii sportive a fost susținut de liderii echipelor UTM la baschet, triatlon-forţă și fotbal, gimnaşti și acrobaţi din cadrul școlilor sportive din RM, orchestra-fanfară „Colectiv-model” a UTM (conducător și dirijor Boris DÂMBU), ansamblul de dansuri populare „Tinereţea” (conducător şi coregraf Vasile CIREŞ), interpreți-vocaliști de la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, precum și de dansatorii Clubului de dans sportiv „Codreanca” (fondator și director artistic al Clubului „Codreanca” – Petru GUZUN, preşedinte al Federației de Dans Sportiv din RM, absolvent al UTM).

(Visited 10 times, 1 visits today)