Pe 8 decembrie 2015, în sala de prelegeri a Centrului Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră al UTM (CEGHID) studenții a. I ai Facultății Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații și-au primit certificatele de absolvire a cursului „Managementul carierei”.

Sergiu DÎNTU, directorul CEGHID, i-a felicitat pe studenți cu prilejul evenimentului și a ținut să accentueze că, după admiterea la facultate, audierea acestui cursul opțional constituie următorul pas în aspirația lor de a deveni ingineri de înaltă calificare. Pe parcursul a 16 ore, inclusiv 4 ore de prelegeri și 12 ore de activități practice audienții sunt capabili să valorifice elemente ale managementului resurselor umane, să-și dezvolte competențele necesare pentru asigurarea unei cariere de succes. Pasul următor va consta deja în aplicarea acestor cunoștințe în cadrul stagiilor de practică și la angajarea în câmpul muncii.

Elena GUȚU, metodist coordonator la CEGHID, a menționat că prin prelegerile în care au prevalat studiile de caz, simulările, jocurile de afaceri și de rol, prin discuțiile individuale, activitățile de învățare autodirecționată și perfectarea documentelor-model formatorii și-au propus să le cultive cunoștințe, deprinderi și abilități utile pentru o carieră de succes în funcții de ingineri și de manageri. Conform programului, viitorii ingineri au studiat subiecte privind autocunoașterea și modalități de evaluare a personalității, managementul resurselor umane și competențele ce ar trebui dezvoltate pentru asigurarea unei cariere profesionale, competențe personale și sociale ale inginerului, abilități de comunicare asertivă, consilierea profesională și unele elemente de management personal: CV, scrisoare de intenție, interviul de performanță, acte normative ce reglementează munca angajaților, codul deontologic al inginerului: start eficient, menținerea succesului, conduită profesională, standarde etice, bunele maniere în afaceri, ritual de protocol, valențe ale relațiilor interpersonale corecte în colectivul de muncă ș.a.

Serafima SOROCHIN, lector superior la Catedra sisteme și rețele de comunicații optoelectronice a FIMET, a menționat că la propunerea CEGHID de a studia acest curs opțional au răspuns 120 de studenți recent înmatriculați. Noi suntem bucuroși că, în pofida dificultăților inerente adaptării la statutul de student, toți au însușit materialul și astăzi au primit certificatul de absolvire a cursului „Managementul carierei”

IMG_1538-—-копия

(Visited 20 times, 1 visits today)