Pe 30 noiembrie 2015, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a efectuat o primă vizită de lucru în UE în calitatea sa de rector ales al UTM, în cadrul căreia a reprezentat Universitatea Tehnică a Moldovei la seminarul internațional „Strategia Uniunii Europene în domeniul inovării și regiunea Mării Negre”, organizat la sediul Parlamentului European de la Bruxelles în colaborare cu Black Sea Universities Network (BSUN) – Rețeaua Universităților de la Marea Neagră (RUMN).

Evenimentul a avut drept scop identificarea unor rezultate eficiente în activitatea membrilor ecosistemului de inovare din statele membre ale UE și țările vecine din regiunea Mării Negre în ceea ce privește strategia UE „O Uniune a inovării” și a întrunit rectori de universități, profesori universitari, cercetători, oameni de afaceri din UE și regiunea Mării Negre, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai altor entități cu reprezentare la Bruxelles.

În cuvântul său inaugural, europarlamentarul Marian Jean MARINESCU, responsabil de componenta științifică în Parlamentul European, a prezentat scopul și așteptările organizatorilor, subliniind necesitatea de a intensifica accesul instituțiilor din zona Mării Negre la programele UE dedicate promovării inovării ca factor de dezvoltare durabilă a regiunii.

Comisarul european pentru Știință și Inovare, Carlos MOEDAS, a exprimat interesul Comisiei Europene pentru dezvoltarea programelor dedicate regiunii Mării Negre, subliniind importanța abordărilor centrate pe cerințele efective ale principalilor actori din domeniul inovării, respectiv organizațiile de cercetare, universitățile, inventatorii și întreprinderile inovative, precum și necesitatea armonizării demersurilor comisiei în direcția promovării inovării, urmărindu-se astfel scopul de a constitui un Consiliu European pentru Inovare.

Vassilis MARAGOS, director în cadrul Direcției Generale pentru Politica de Vecinătate și Extindere, a menționat importanța Programului de Cooperare Transfrontalieră în zona Mării Negre pentru perioada următoare până în 2020, focalizat pe probleme de mediu, societate informațională, energie regenerabilă și inovare, precum și necesitatea dezvoltării unor programe centrate pe nevoile cetățenilor, drept exemplu fiind prezentate activitățile în domeniul interconectării rețelelor de transfer de date și promovare a Agendei Digitale în zona Mării Negre.

Din partea BSUN, secretarul general Eden MAMUT, a prezentat o sinteză a proiectelor inițiate de către membrii rețelei: platforma marină europeană de cercetare științifică în zona abisală a Mării Negre, Clusterul MEDGreen specializat în ecotehnologii și surse alternative de energie care se dorește a fi replicat în diferite țări din zonă, cum ar fi în Ucraina, Azerbaidjan, Georgia, Albania.

Oglindind aspirațiile universităților din Republica Moldova în materie de inovare, modalitățile de îmbunătățire a nivelului de cercetare, oportunitățile creșterii ratei de câștig a proiectelor științifice finanțate de UE și alte acțiuni care ar contribui la îmbunătățirea procesului de inovare, cercetare și transfer tehnologic din universități, reprezentantul RM, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a subliniat nevoia de a intensifica diseminarea informației ce ține de proiectele de cercetare-inovare finanțate de UE. Învățământul superior trebuie să-și asume rolul de „motor al inovării” și să faciliteze crearea unor legături puternice între industrie și știință. În acest sens este importantă crearea unor centre comune pentru universități și întreprinderi, în care să fie efectuat transferul tehnologic și care ar servi drept poli de atracție pentru companiile private și universitățile din RM, în special pentru UTM. Transformând ideile cercetătorilor universitari în produse și servicii, întreprinderile vor deveni principalii promotori ai inovării, contribuind astfel la creșterea economică și crearea locurilor de muncă. Asemenea centre există în UE, inclusiv în România. Un asemenea centru ar fi binevenit și la noi, în Republica Moldova.

Participanții la seminar au exprimat solicitări de a încuraja extinderea Platformelor Tehnologice Europene în zona Mării Negre, de a deschide centre de informare și în zona Europei de Est, inclusiv a Mării Negre, pentru ca în cadrul Programului Orizont 2020 să fie majorate bugetele pentru apelurile de cooperare internațională în zona Mării Negre, de a evalua posibilitățile de realizare a unor programe de asistență directă din partea Comisiei pentru a consolida clusterele inovative și polii de competitivitate din regiune ca modele care să fie ulterior replicate în țările din zonă. În încheiere, au fost formulate propuneri pentru o colaborare mai dinamică între UE și regiunea Mării Negre, care vor fi sintetizate într-un document de lucru pentru acțiunile viitoare.

Înființată în 1998 pe baza recomandării Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre, BSUN reprezintă cea mai importantă organizație de cooperare interuniversitară din zona Marii Negre (120 de universități membre din 12 țări). Împărtășind obiectivele Organizației de Cooperare Economică a țărilor de la Marea Neagră și ale APCEMN, BSUN deține un rol primordial în sprijinirea universităților regiunii în calitate de lideri instituționali pe plan economic, politic și cultural. În 2004-2006, UTM, în persoana rectorului, acad. Ion BOSTAN, a deținut președinția acestui prestigios for regional interuniversitar.

(Visited 1 times, 1 visits today)