Se anunţă susţinerea tezei de doctor în economie în cadrul Seminarul Științific de Profil în domeniul ştiinţelor economice din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei

Pretendent: CIOBANU Marin

Conducător ştiinţific: MAMALIGA Vasile, doctor în economie, conferenţiar universitar

Tema tezei: ROLUL INVESTIȚIILOR IN ASIGURAREA DEZVOLTARII DURABILE A INDUSTRIEI PRELUCRATOARE

Specialitatea: 521.03 – ECONOMIE SI MANAGEMENT ÎN DOMENIU DE ACTIVITATE

Data: 11 decembrie 2015; Ora: 16-00; Local: 2060, mun. Chişinău, bd. Dacia 41, blocul 10, aula 211.

(Visited 7 times, 1 visits today)