Pe 27 noiembrie 2015, în cadrul festivității de decernare a premiilor laureaţilor celei de-a XIV-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT”, acad. Valeriu CANȚER, președintele Consiliului Naţional pentru Acreditare și Atestare, a înmânat diplomele de Laureați ai Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2014”:

dlui Viorel BOSTAN, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, UTM, cu nominalizarea „Teza de doctor habilitat de excelenţă” pentru lucrarea „Metodele matematice şi metode de eficientizare a conversiei energiilor regenerabile în baza efectelor aerohidrodinamice”, specialităţile 122.03. Modelare, metode matematice, produse program / 242.01.Teoria maşinilor, mecatronică;

dlui Nicolae TRIFAN, doctor în ştiinţe tehnice, UTM, cu nominalizarea „Teza de doctor de excelenţă, gradul III” pentru lucrarea „Contribuţii privind danturile angrenajelor precesionale prin deformare plastică”, specialitatea 242.01. Teoria maşinilor, mecatronică.

Dl Valeriu DULGHERU, doctor habilitat, profesor universitar, a primit Diploma de merit, cu nominalizarea „Conducător științific la teza de doctor de excelență în tehnică, gradul III, a dlui Nicolae TRIFAN”.

(Visited 15 times, 4 visits today)