- UTM - https://utm.md -

Hotărârile Senatului din 24 noiembrie 2015

  1. Modificarea Componenței Seminarului Științific de Profil: 122. Informatica Aplicată; 232 .Calculatoare și Tehnologii Informaționale [1]
  2. Cu privire la aprobarea planurilor de invățământ a cursurilor de formare continuă în proiectarea asistată de calculator elaborate la FUA [2]
(Visited 2 times, 1 visits today)