1. Modificarea Componenței Seminarului Științific de Profil: 122. Informatica Aplicată; 232 .Calculatoare și Tehnologii Informaționale
  2. Cu privire la aprobarea planurilor de invățământ a cursurilor de formare continuă în proiectarea asistată de calculator elaborate la FUA
(Visited 3 times, 1 visits today)