În după amiaza zilei de 19 noiembrie 2015, în holurile blocurilor de studii nr. 3, 5, 6 din campusul Râșcani al UTM studenţii și absolvenţii UTM și ai Colegiului Tehnic și-au dat întâlnire la Târgul locurilor de muncă şi a stagiilor de practică, în cadrul căruia au luat cunoștință de ofertele companiilor angajatoare din țară.

Menționând importanța evenimentului, conf. univ., dr. Valentin AMARIEI, prorector pentru formarea continuă şi relaţii internaţionale, a ținut să sublinieze că evenimentul este cu tradiție și are o importanță deosebită pentru absolvenții și studenții celor 65 de specialități inginerești studiate la UTM și la Colegiul Tehnic. Târgul este o primă probă de validare a cunoștințelor căpătate pe băncile universității, pe care le posedă tinerii ingineri. Pe de altă parte, Târgul oferă oportunități foarte bune de a găsi un loc de practică, cu eventuale posibilități de angajare în câmpul muncii. Aducem sincere mulțumiri Centrului Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră (CEGHID) al UTM, decanatelor, departamentelor, catedrelor pentru organizarea reușită a evenimentului, iar dlui Ion HOLBAN, director general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), – pentru implicare în organizarea Târgului și contribuția de-a lungul timpului la constituirea CEGHID al UTM, asigurarea acestuia cu materialele didactico-informative pentru buna desfășurare a activității de orientare în cariera profesională și angajarea în câmpul muncii a absolvenților noștri.

Îndrumări și sfaturi utile au adresat studenților Ion HOLBAN, director general al ANOFM, dr., conf. V.POGORA, decanul FEIE, Sergiu DÎNTU, directorul CEGHID, Nicolae MICŞANSCHI, șeful secţiei relaţii cu întreprinderile.

În cadrul Târgului a fost organizată și o masă rotundă cu participarea angajaților CEGHID și a reprezentanților companiilor prezente la eveniment, care a avut ca subiect de discuție pregătirea cadrelor, organizarea practicii de producere, oferte de angajare a absolvenților.

La încheierea Târgului locurilor de muncă şi stagii, Nicolae MICŞANSCHI, șeful secţiei relaţii cu întreprinderile al CEGHID, a relatat:

Universitatea noastră este unica instituție de învățământ tehnic superior, acreditată de stat, care pregătește specialiști pentru a acoperi necesarul de cadre inginerești de înaltă calificare în majoritatea ramurilor economiei naționale. În scopul organizării eficiente a procesului de studii, a stagiilor de practică a studenților și plasare a absolvenților în câmpul muncii sunt stabilite relații de parteneriat cu peste 160 de agenți economici din RM. Organizarea în fiecare an a târgurilor locurilor de muncă a devenit deja o frumoasă tradiție. Anul acesta la Târg au participat 52 de companii private și de stat din diverse ramuri, care au propus 412 locuri de muncă și au acceptat 230 de locuri pentru practică. Cele mai solicitate au fost specialitățile de tehnologii informaționale, teleradiocomunicații, energetică, transporturi, construcții de mașini, marketing. CEGHID utilizează și alte forme de lucru privind informarea şi ghidarea în carieră, cum ar fi, de exemplu, Târgul virtual al locurilor de muncă vacante. La fel ca și în anii precedenți, Târgul locurilor de muncă a scos în evidență  două aspecte importante: studenții care au acumulat în timpul studiilor cunoștințele și abilitățile prevăzute de planul de învățământ, își pot găsi un loc de muncă pe plac; iar ediția din anul curent a Târgului locurilor de muncă şi stagiilor a îndreptățit așteptările organizatorilor.

(Visited 6 times, 1 visits today)