Proiectul de mobilitate academică Erasmus +, finanţat de Comisia Europeană, anunţă începutul înregistrării candidaţilor pentru anul universitar 2015-2016.

Este anunţat concurs pentru urmatoarele mobilitati Universitatea Tehnica a Moldovei şi Universitatea Politehnica Timişoara:

  • 1 mobilitate de studii incoming (din UTM spre UPT) pentru un student de la ciclul de licenţă  cu durata de 122 zile (4 luni). Grantul studentului –  3050 EUR (subzistenţă) + 275 EUR (transport);
  • 1 mobilitate de predare incoming (din UTM spre UPT) cu durata de 7 zile lucratoare + 2 zile transport. Grant: 1260 EUR (subzistenţă) + 275 EUR (transport);
  • 1 mobilitate de formare incoming (din UTM spre UPT) cu durata de 7 zile lucratoare + 2 zile transport. Grant: 1260 EUR (subzistenţă) + 275 EUR (transport);

Procedura de selecţie este descrisă pe pagina web:

– Pentru studenţi: http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_ERASMUS+-ptr.-studenti-din-Maroc,-Moldova,-Serbia-_98_ro.html.

– Pentru staff: http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-de-predare-_-formare-pentru-angajatii-universitatilor-partenere-din-Maroc,-Moldova,-Serbia_99_ro.html.

Dosarele candidaţilor urmează sa fie depuse la Catedra Construcţii şi Mecanica Structurilor (bloc 10, of. 10-316) până în data de 12 decembrie 2015, orele 1600.

Procedura de selecţie a candidaților se va desfăşura în data de 15 decembrie 2015.

Informaţii suplimentare la telefon: 022-77-35-77 sau bloc 10, of. 10-316, Catedra CMS.

(Visited 7 times, 1 visits today)