În rezultatul centralizării voturilor şi verificării informaţiei Comisiei Electorale de Alegere a Rectorului (C.E.A.R.) cu privire la voturile exprimate în secţia de votare, Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al UTM, în şedinţa din 12 noiembrie 2015, proces-verbal nr. 09, a constatat:

  1. La votarea din 12 noiembrie 2015 privind alegerea rectorului UTM au participat 805 persoane din numărul total de 874 alegători incluşi în listă.
  2. Ponderea participării la scrutin a fost de 92,1%.
  3. Procesul de votare se consideră valid.

În urma numărării de către C.E.A.R.  voturile exprimate de alegători pentru candidaţii validaţi la funcţia de Rector al UTM, conform procesului verbal întocmit de C.E.A.R. aceştea

s-au clasificat în următoarea ordine:

  1. BOSTAN Viorel, dr. hab. în tehnică, prof.univ. interimar – 588  voturi  (73,04%);
  2. MAMALIGA Vasile, dr. în economie, conf. universitar – 153 voturi (19,01%);
  3. BÂRDAN Veaceslav, dr. în economie conf. universitar – 42 voturi (5,22%)

Voturi constatate nevalabile –  22  (2,73%).

Conform art. 4.10 al Regulamentului privind modul de alegere a Rectorului UTM, C.D.S.I. declară rector ales al Universităţii Tehnice a Moldovei candidatul Viorel BOSTAN, dr. hab. în tehnică, prof.univ. interimar, care a întrunit 588 de voturi, ce reprezintă 73,04% din numărul total de participanţi la votare.

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM

(Visited 19 times, 1 visits today)