- UTM - https://utm.md -

ERASMUS+ Acțiunea cheie 2 – Consolidarea Capacităților in Domeniul Învățămîntului Superior

I. 561884-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE-JP: Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor (coordonator UE: Dr. Romeo Turcan, coordonator UTM: Prof. Larisa Bugaian, Prorector UTM)

Parteneri:

 1. din Republica Moldova :
  • Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM)
  • Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți (USARB)
  • Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (USC)
  • Universitatea de Stat a Moldovei (USM)
  • Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică “Nicolae Testemițanu” (USMF)
  • Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM)
 2. din EU:
  • Universitatea din Aalborg (AAU), Danemarca
  • Universitatea din Gloucestershire (UoG), Regatul Unit al Marii Britanii
  • Universitatea din Siegen (USIEGEN), Germania
  • Institutul Regal de Tehnologie (KTH), Suedia
 3. din asociați:
  • Ministerul Educației (MEd)
  • Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Aceditare (ANACA)
  • Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova (CNOSM)
  • Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODSIMM)

Obiectivele proiectului:

În scopul îmbunătățirii calității programelor și metodologiilor de predare din învățămîntul superior al Republicii Moldova, se preconizează:

II: 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP: Crearea unei rețele E-network în Moldova pentru promovarea instruirii inovative în domeniul educației profesionale continue (coordonator UTM: Dr. Valentin Amariei, Prorector UTM)

Parteneri:

(Visited 4 times, 1 visits today)