Secrieru Vitalie – examinarea tezei de doctor

Vineri, 06 noiembrie 2015, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 232.01. “Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale”din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: Elaborarea sistemelor electronice încorporate pentru dispozitive cu destinaţie specială

Autor: Vitalie SECRIERU, colaborator ştiinţific în cadrul laboratorului de Micro-Optoelectronică (UTM).

Conducător ştiinţific: Dorogan Valerian, prof. univ. dr.hab.

Consultant ştiinţific: Zaporojan Sergiu, conf. univ., dr.

Începutul Seminarului: ora 15.00, sala Senatului 1-205, bd. Ștefan cel Mare 168.

Secretarul Seminarului: Viorica Sudacevschi, conf. univ., dr.

(Visited 30 times, 1 visits today)