Atmosfera autumnală cu raze de soare blând din ziua de 27 octombrie 2015 predispunea spre activități de agrement. De această ocazie au profitat 40 de elevi ai claselor a XI – a XII-a din liceele bilingve „Constantin Stere” din Soroca, „Ioan Vodă” din Cahul, „Vasile Alecsandri” din Ungheni, „Ion Luca Caragiale” din Orhei, „Vasile Alecsandri” și „Mihai Eminescu” din Chișinău, dând curs invitației de a vizita UTM, parvenite din partea Filialei Chișinău a Oficiului Europei Centrale și Orientale a Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) în parteneriat cu Filiera francofonă „Techologies Alimentaires” (FFTA), decanatul Facultății Tehnologie şi Management în Industria Alimentară (FTMIA) și Centrului Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră al UTM.

Gazda evenimentului, dr., conf. univ. Vladislav REŞITCA, decanul FTMIA, i-a întâmpinat pe viitorii absolvenți ai liceelor cu un cuvânt de salut și le-a adus la cunoștință momente din trecutul și prezentul facultății, invitându-i să-și continue studiile la UTM. Decanul a menționat că la dispoziția studenților facultății se află un corp profesoral bine pregătit, care a făcut stagii în instituţii de profil similar din SUA, Franţa, Germania, România, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Canada. Facultatea dispune de o bază didactică de instruire modernă și menține strânse legături de colaborare cu 14 unităţi industriale din Republica Moldova, 1 din Spania, 6 din Franţa şi 2 din România, la care se organizează stagiile de producere ale studenţilor. De aceea inginerii pregătiți aici sunt în mare căutare la întreprinderile industriei alimentare și alimentației publice, în instituţiile de cercetare ştiinţifică şi de proiectare, în laboratoare de profil alimentar ș.a. Mândria facultății o constituie cei peste 260 de absolvenți ai Filierei francofone „Techologies Alimentaires”, care activează în cadrul AUF. În altă ordine de idei, dumnealui a adus sincere mulțumiri doamnelor Ruxanda ȚURCANU și Aurica CHIRSANOVA pentru organizarea vizitei de documentare și agrement de astăzi a liceenilor.

Prezent la eveniment, conf. univ., dr. Valentin AMARIEI, prorector pentru formarea continuă şi relaţii internaţionale al UTM, i-a felicitat pe elevi cu prilejul primei lor vizite la UTM. Noi suntem siguri că, venind să învățați la Filiera francofonă „Techologies Alimentaires”, a conchis prorectorul, veți face o alegere corectă și veți avea în viitor o carieră profesională de succes.

Dna Ruxanda ȚURCANU, responsabilă de l´Antenne de Chișinău, a subliniat că Asociația universitară pe care o reprezintă întrunește peste 800 de universități afiliate. Filiala Chișinău sprijină inițiativele frumoase ale universităților din RM, care sunt afiliate la AUF. După întâlnirea ce a avut-o recent cu studenții anului I ai FFTA a UTM, dumneaei a decis să invite în premieră acest grup de elevi de la liceele bilingve din țară pentru a-i familiariza cu oportunitățile de formare profesională pe care le oferă filiera francofonă de la UTM. Filiala își propune să fie o punte durabilă de legătură între învățământul preuniversitar și cel universitar, pentru a facilita accesul la învățământul în limba franceză.

Dr., conf.univ. Aurica CHIRSANOVA, directorul Filierei francofone „Techologies Alimentaires” a UTM, a amintit, că filiera a fost organizată în anul 1997 de către dr., conf. univ. JorjCIUMAC și până în prezent a avut 12 promoții. Majoritatea disciplinelor din planul de studii sunt predate în limba franceză de către profesorii UTM. În unele activităţi didactice participă şi profesori invitați din cadrul universităților AUF. Toate lucrările practice şi de laborator se efectuează în spaţiile specializate ale catedrelor generale şi de profil ale UTM. FF „Techologies Alimentaires” colaborează cu Universitatea de Stat; Universitatea de Medicină şi Farmacie; Academia de Studii Economice și Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi; Universitatea Babeş-Boluay, Cluj; Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava; Universitatea de Industrie Alimentară din Plovdiv; Universitatea de Chimie Tehnologică şi Metalurgie din Sofia Institutul Naţional Politehnic din Toulouse; Şcoala Naţională Superioară Agronomică din Rennes; Universitatea Rennes 2; Şcoala Naţională de Industrie Alimentară din Nantes; Universitatea din Gent, Belgia și Universitatea Laval din Quebec Canada.

Evenimentul de azi este unul inedit, a mai precizat directoarea. Nu am plecat în teritoriu, dar am invitat elevii la facultate și se înscrie în suita activităților de popularizare a specialităților studiate la UTM în rândul liceenilor din perspectiva atragerii lor la studii la universitatea noastră, în special la Filiera Francofonă „Techologies Alimentaires”, unde li se oferă o oportunitate inedită de a-i pregăti ingineri în industria alimentară de cea mai înaltă calificație, capabili să facă față concurenței de pe piața muncii din țară, dar și din UE.

Despre condițiile admiterii la studii de licență la UTM le-a vorbit liceenilor și Elena GUȚU, metodist coordonator în Secția informare, vizitare profesională și formarea contingentului de studenți a Centrului Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră al UTM.

Liceenii au primit din partea gazdelor materiale promoționale ale UTM și AUF și au vizitat platformele didactico-științifice ale universității: sediul Filierei Francofone „Techologies Alimentaires”, Centrul de excelență de cercetare în domeniul oenologiei, Secția de microvinificație, Centrul didactico-științific în domeniul păstrării produselor horticole, laboratoarele ce țin de tehnologiile vinului, produselor obţinute prin fermentare și produselor destinate alimentaţiei publice, secțiile de prelucrare a produselor lactate și celor din carne din Centrul tehnico-ştiinţific de implementare a tehnologiilor avansate „Etalon”.

Pe post de ghizi în fața lor au evoluat dr., prof. univ. Anatol BALANUŢĂ, șef Catedră enologie, dr., conf. univ. Artur MACARI, șef Catedră tehnologia produselor alimentare, dr., conf. univ. Olga DESEATNICOV, șef Catedră tehnologia şi organizarea alimentaţiei publice, dr., conf. univ. Aurica CHIRSANOVA, directorul FFTA, dr. Boris CARABULEA, conf. univ. la Catedra tehnologia produselor alimentare.

(Visited 12 times, 1 visits today)